ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

เรียน จอห์น
Dear John,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Dear Mum / Dad,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
เรียนคุณลุง เจอโรม
Dear Uncle Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Hello John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
ว่าไง จอห์น
Hey John,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
จอห์น
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
ที่รักของฉัน
My Dear,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
สุดที่รักของฉัน
My Dearest,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Dearest John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Thank you for your letter.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
It was good to hear from you again.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
I am very sorry I haven't written for so long.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
It's such a long time since we had any contact.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
I am writing to tell you that…
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Have you made any plans for…?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
It was so kind of you to write / invite me / send me…
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
I am delighted to announce that…
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
I was delighted to hear that…
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
I am sorry to inform you that…
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
I was so sorry to hear that…
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Give my love to…and tell them how much I miss them.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
…sends his / her love.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Say hello to…for me.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Write back soon.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Do write back when…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Take care.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
ฉันรักคุณ
I love you.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
ขอให้โชคดี
Best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
ขอให้โชคดี
With best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Kindest regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
โชคดี
All the best,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
ด้วยความรักยิ่ง
All my love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Lots of love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
รักอย่างมาก
Much love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว