ภาษาเช็ค | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Querido Juan:
Milý Johne,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Mamá / Papá:
Milá maminko, Milý tatínku,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Querido tío José:
Milý strýčku Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hola Juan:
Ahoj Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Hola Juan:
Čau Johne,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Juan:
Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Querido:
Můj milý/Moje milá,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mi amor:
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Amado Juan:
Nejdražší Johne,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Gracias por su / tu carta.
Děkuji za Tvůj dopis.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Escribo para decirle / decirte que...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Už máš nějaké plány na... ?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Me complace anunciar que...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Siento informarte que...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Lamenté mucho cuando escuché que...
Je mi moc líto, že...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
X te envía muchos cariños.
... posílá pozdrav!
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Saluda a X de mi parte.
Pozdravuj ode mě... .
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Espero saber de ti pronto.
Těším se na tvojí odpověď.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Escríbeme pronto.
Napiš brzy.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Escríbeme cuando...
Napiš mi prosím, až...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Escríbeme cuando tengas más información.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Cuídate / Cuídense
Opatruj se.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Te amo,
Miluji tě.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Cariños,
S přáním všeho nejlepšího,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Cariños,
Mějte se moc hezky,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Cariños,
Nejsrdečnější pozdravy,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Mis mejores deseos,
Jen to nejlepší,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Con todo mi amor,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Con todo mi amor,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Con amor,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว