ภาษากรีก | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Querido Vítor,
Querida Maria,
Αγαπητέ Ιωάννη,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Querida Mãe,
Querido Pai,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Olá Vítor,
Γεια σου Γιαννάκη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Oi Vítor,
Έλα Γιαννάκη,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Vítor,
Γιαννάκη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Meu querido,
Minha querida,
Αγάπη μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Meu amado,
Minha amada,
Αγάπη μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Amado Vítor,
Amada Maria,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Obrigado por sua carta.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Foi bom ter notícias suas novamente.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Escrevo-lhe para dizer que ...
Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Você já fez planos para ...?
Έχεις σχέδια για...;
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Lamento informá-lo que ...
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Fiquei tão triste ao saber que ...
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...manda lembranças.
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Diga olá para ... por mim.
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Espero ter notícias suas em breve.
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Escreva novamente em breve.
γράψε μου σύντομα.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Escreva de volta quando...
Γράψε μου όταν...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Cuide-se.
Να σε καλά.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Eu te amo.
Σε αγαπώ.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Abraços,
Τις καλύτερες ευχές μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Com carinho,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Com carinho,
Αγάπη,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tudo de bom,
Με τις καλύτερες ευχές,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Com todo meu amor,
Με αγάπη,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Com muito amor,
Με όλη μου την αγάπη,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Com muito amor,
Πολλή αγάπη,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว