ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

소연이에게
Kedves John!
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
부모님께,
Kedves Anya / Apa!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
삼촌께
Kedves Jerome Nagybácsi!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
안녕 현주야!
Szia John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
야 미영아,
Szia John!
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
미영,
John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
내 사랑에게,
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
사랑하는 현정씨
Drága John!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
편지 주셔서 감사합니다.
Köszönöm a leveledet.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Jó volt megint hallani felőled.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Azért írok, hogy elmondjam ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
...관련 계획이 있나요?
Van már valami programod...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
...을 알려주게 되어 기뻐.
Örömmel jelentem be, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Örömmel hallottam, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
...를 알려주게 되어 유감이야.
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Sajnálattal hallottam, hogy ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...도 안부를 물으십니다.
... is üdvözletét küldi.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
...께도 안부 전해 주십시오.
Üdvözöld...-t helyettem is.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Várom a válaszodat.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
빨리 답장 주세요.
Írj hamar.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
... 이면 답장을 주세요.
Írj, amint ....
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Írj, ha többet megtudsz.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
건강히 지내세요.
Vigyázz magadra.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
사랑합니다.
Szeretlek
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
그리운 마음 담아 ... 가.
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
그리운 마음 담아 ... 드림
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
감사하며, ... 드림
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
... 드림 (보냄)
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
사랑을 보내며, ... 드림
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
사랑과 함께 보냅니다.
Szeretettel, / Sok puszi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
사랑하는 마음으로,
Szeretettel, / Sok puszi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว