ภาษาเช็ค | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Caro Luca,
Milý Johne,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Cari mamma e papà,
Milá maminko, Milý tatínku,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Caro zio Flavio,
Milý strýčku Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Ciao Matteo,
Ahoj Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Ciao Matty!
Čau Johne,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Luca,
Johne,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Tesoro,
Můj milý/Moje milá,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Amore,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Amore mio,
Nejdražší Johne,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Grazie per avermi scritto.
Děkuji za Tvůj dopis.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Che bello sentirti!
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Píši, abych Ti řekl(a), že...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Hai già dei piani per...?
Už máš nějaké plány na... ?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Sono felice di annunciarti che...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Sono davvero felice di sapere che...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Mi dispiace molto doverti dire che...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Mi dispiace sapere che...
Je mi moc líto, že...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
...ti manda i suoi saluti.
... posílá pozdrav!
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Salutami...
Pozdravuj ode mě... .
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Spero di avere presto tue notizie.
Těším se na tvojí odpověď.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Rispondimi presto.
Napiš brzy.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Rispondimi non appena...
Napiš mi prosím, až...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Stammi bene.
Opatruj se.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Ti amo.
Miluji tě.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
I migliori auguri
S přáním všeho nejlepšího,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Con i migliori auguri
Mějte se moc hezky,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Cari saluti
Nejsrdečnější pozdravy,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tante belle cose
Jen to nejlepší,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Con tanto amore
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Tanti cari saluti
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Con affetto,
S láskou,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว