ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Lieber Johannes,
Dear John,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Liebe(r) Mama / Papa,
Dear Mum / Dad,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Lieber Onkel Hieronymus,
Dear Uncle Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hallo Johannes,
Hello John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Hey Johannes,
Hey John,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Johannes,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Mein(e) Liebe(r),
My Dear,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mein(e) Liebste(r),
My Dearest,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Liebster Johannes,
Dearest John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Vielen Dank für Deinen Brief.
Thank you for your letter.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
It was good to hear from you again.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
I am very sorry I haven't written for so long.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
It's such a long time since we had any contact.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
I am writing to tell you that…
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Hast Du schon Pläne für...?
Have you made any plans for…?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
It was so kind of you to write / invite me / send me…
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
I am delighted to announce that…
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
I was delighted to hear that…
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Leider muss ich Dir berichten, dass...
I am sorry to inform you that…
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
I was so sorry to hear that…
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
... grüßt herzlich.
…sends his / her love.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Bitte grüße... von mir.
Say hello to…for me.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
I look forward to hearing from you soon.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Schreib mir bitte bald zurück.
Write back soon.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Do write back when…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Send me news, when you know anything more.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Mach's gut.
Take care.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Ich liebe Dich.
I love you.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Herzliche Grüße
Best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Mit besten Grüßen
With best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Beste Grüße
Kindest regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Gute
All the best,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Liebe
All my love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Alles Liebe
Lots of love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Alles Liebe
Much love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว