ภาษาสวีดิช | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Hyvä John,
Hej John,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Hei äiti / isä
Hej mamma/pappa,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Hei setä Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hei John,
Hejsan John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Heippa John,
Halloj John,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
John,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Rakkaani,
Min kära,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Rakkaani,
Min älskling,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Rakas John,
Min käre John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Kiitos kirjeestäsi.
Tack för ditt brev.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Jag skriver för att berätta att ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Onko sinulla suunnitelmia...
Har ni några planer för ...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Ilahduin kuullessani, että...
Det glädjer mig att höra att ...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
On ikävää kertoa, että...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Olin pahoillani kuullessani, että...
Jag blev så ledsen att höra att ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
... lähettää terveisiä.
... hälsar.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Sano ... terveisiä minulta.
Hälsa ... från mig.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Kirjoita taas pian.
Skriv tillbaka snart.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skriv gärna tillbaka när ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Meddela mig då du vet något mer.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Pärjäilkää.
Sköt om dig.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Rakastan sinua.
Jag älskar dig.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Terveisin,
Varma hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Parhain terveisin,
Hjärtliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Parhain terveisin,
Hjärtligaste hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kaikkea hyvää,
Jag önskar dig allt gott,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Rakkaudella,
Många kramar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Rakkain terveisin,
Kramar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Rakkaudella,
Puss och kram,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว