ภาษารัสเซีย | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Hyvä John,
Дорогой Иван,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Hei äiti / isä
Дорогая мама/папа
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Hei setä Jerome,
Дорогой дядя Петя,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hei John,
Привет, Иван,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Heippa John,
Здорово, Иван,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
John,
Иван,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Rakkaani,
Любимый (ая),
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Rakkaani,
Дорогой мой...
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Rakas John,
Милый Иван,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Kiitos kirjeestäsi.
Спасибо за письмо.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Извини, что так долго не писал(а)
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Мы так давно не общались
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Onko sinulla suunnitelmia...
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
С удовольствием сообщаю, что...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Ilahduin kuullessani, että...
Я был рад услышать, что...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
On ikävää kertoa, että...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Olin pahoillani kuullessani, että...
Я так сожалею о...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
... lähettää terveisiä.
... тоже шлет привет.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Sano ... terveisiä minulta.
Передай ... привет от меня.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Надеюсь на скорый ответ.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Kirjoita taas pian.
Ответь как можно скорее
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Kirjoita takaisin heti, kun...
Напиши, если/когда...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Pärjäilkää.
Береги себя.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Rakastan sinua.
Я тебя люблю.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
Terveisin,
С наилучшими пожеланиями
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Parhain terveisin,
С наилучшими пожеланиями,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Parhain terveisin,
С уважением..
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kaikkea hyvää,
Всего наилучшего,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Rakkaudella,
С любовью,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Rakkain terveisin,
Я вас люблю,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Rakkaudella,
Люблю,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว