ภาษาสวีดิช | สำนวน - ส่วนตัว | จดหมาย

จดหมาย - ที่อยู่

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานของอังกฤษ:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+เขต+รหัสไปรษณีย์
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอเมริกัน:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบอังกฤษและไอริช:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อเมือง
เขต
รหัสไปรษณีย์
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบออสเตรเลีย:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่มาตรฐานแบบนิวซีแลนด์:
ชื่อผู้รับ
เลขถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด/เลขถนน/บ้านเลขที่
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์

จดหมาย - การเปิดเริ่มต้น

Kære John,
Hej John,
ไม่เป็นทางการ วิธีมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Kære Mor / Far,
Hej mamma/pappa,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับบิดามารดา
Kære Onkel Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานสำหรับการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hej John,
Hejsan John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
Hej John,
Halloj John,
ทางการเป็นอย่างมาก รูปแบบมาตรฐานเพื่อกล่าวกับเพื่อน
John,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการกล่าวกับเพื่อน
Kære,
Min kära,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Kæreste,
Min älskling,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Kæreste John,
Min käre John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อต้องการกล่าวถึงคู่ของคุณ
Tak for dit brev,
Tack för ditt brev.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Det var godt at høre fra dig igen.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานมากแล้ว
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
ใช้เพื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

จดหมาย - เนื้อหาหลัก

Jeg skriver for at fotælle dig at...
Jag skriver för att berätta att ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวสำคัญๆ
Har du lavet nogle planer den...?
Har ni några planer för ...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานหรือต้องการนัดเจอ
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาส่งอะไรมาให้/เชิญชวนใครสักคนไปที่ไหนสักแห่ง/แนบข้อมูลมาด้วย
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนเมื่อเขาคนนั้นได้บอกอะไรคุณ/ให้อะไรคุณหรือเขียนอะไรถึงคุณอย่างจริงใจ
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกปลาบปลื้มกับบางสิ่งที่เขาคนนั้นเขียนให้คุณ/เชิญชวนหรือส่งให้คุณ
Jeg er henrykt over at meddele at...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
ใช้เมื่อต้องการประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆของคุณ
Jeg var henrykt at høre om...
Det glädjer mig att höra att ...
ใช้เมื่อต้องการถ่ายทอดข้อความหรือข่าวสารต่างๆ
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
ใช้เมื่อต้องการบอกข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Jeg var så ked af at høre at...
Jag blev så ledsen att höra att ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อนเกี่ยวกับข่าวร้ายที่พวกเขาได้รับ

จดหมาย - การปิดท้าย

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
ใช้เมื่อต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณลืมเขาในผู้รับจดหมาย
... siger hej.
... hälsar.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความเป็นห่วงเป็นใยของคนอื่นเข้ามาในจดหมาย
Sig hej til... for mig.
Hälsa ... från mig.
ใช้เพื่อต้องการยอมรับคนอื่นผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายกลับมา
Skriv tilbage snart.
Skriv tillbaka snart.
โดยตรง ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Skriv endelig tilbage når...
Skriv gärna tillbaka när ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับหรือบอกรายละเอียดเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Send mig nyheder, når du ved mere.
Meddela mig då du vet något mer.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับมาเมื่อพวกเขามีข่าวคราวในเรื่องต่างๆ
Have det godt.
Sköt om dig.
ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Jeg elsker dig.
Jag älskar dig.
ใช้เมื่อเขียนถึงคู่รักของคุณ
De bedste ønsker,
Varma hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้กันระหว่างครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน
Med de bedste ønsker,
Hjärtliga hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Venligste hilsner,
Hjärtligaste hälsningar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alt det bedste,
Jag önskar dig allt gott,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kærligst,
Många kramar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวและเพื่อนๆ
Masser af kærlighed,
Kramar,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Meget kærlighed,
Puss och kram,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว