ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

ถึง จอห์น
Dear John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Dear Mum / Dad,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
เรียน คุณลุงเจอโรม
Dear Uncle Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
สวัสดี จอห์น
Hello John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
ว่าไง จอห์น
Hey John,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
จอห์น
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
ถึงสุดที่รัก
My Dear,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
ถึง สุดที่รัก
My Dearest,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
ถึงจอห์นที่รัก
Dearest John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Thank you for your E-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
It was good to hear from you again.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
I am very sorry I haven't written for so long.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
It's such a long time since we had any contact.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
I am writing to tell you that…
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Have you made any plans for…?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
It was so kind of you to write / invite / send…
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
I am delighted to announce that…
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
I was delighted to hear that…
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
I am sorry to inform you that…
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
I was so sorry to hear that…
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Please add me on...messenger. My username is…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Give my love to…and tell them how much I miss them.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
…sends his/her love.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Say hello to…for me.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Write back soon.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Do write back when…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
ขอให้โชคดีนะ
Take care.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
ฉันรักคุณ
I love you.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
ขอให้โชคดีนะ
Best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
ขอให้คุณโชคดี
With best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Kindest regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
ด้วยความหวังดี
All the best,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
ด้วยความรัก
All my love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
ด้วยความรัก
Lots of love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
ด้วยความรัก
Much love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว