ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Hej John,
Kedves John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Hej mamma/pappa,
Kedves Anya / Apa!
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Hej farbror/morbror Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hallå John,
Szia John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hej John,
Szia John!
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Min älskling,
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Raring,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Min käre John,
Drága John!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Tack för ditt mejl.
Köszönöm az e-mailedet.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Jó volt újra hallani felőled.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Olyan régóta nem beszéltünk.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Jag skriver för att berätta att ...
Azért írok, hogy elmondjam...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Har ni några planer för ...?
Van már programod...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Jag är glad att kunna berätta att ...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Jag är glad att höra att ...
Örömmel hallottam, hogy ...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Sajnálattal hallottam, hogy...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
... hälsar.
... üdvözletét küldi.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Hälsa ... från mig.
Add át üdvözletemet ....
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Várom válaszodat.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Mejla mig så fort som möjligt.
Írj vissza hamar.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Mejla mig gärna när ...
Írj, ha ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Mejla mig så fort du vet något mer.
Írj, amint többet tudsz.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Sköt om dig.
Vigyázz magadra.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Jag älskar dig.
Szeretlek.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Hälsningar,
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Hjärtliga hälsningar,
Kívánom a legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Hjärtligaste hälsningar,
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Jag önskar dig allt gott,
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Många kramar,
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Puss och kram,
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Kramisar,
Sok puszi, / Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว