ภาษาฟินนิช | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Дорогой Иван,
Hyvä John
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Дорогая мама/папа
Hei äiti / isä
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Дорогой дядя Петя,
Hei setä Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Привет, Иван,
Hei John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Здорово, Иван,
Heippa John,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Иван,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Любимый (ая),
Rakkaani,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Дорогой мой...
Rakkaani,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Милый Иван,
Rakas John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Спасибо за E-mail.
Kiitos sähköpostistasi.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Извини, что так долго не писал(а)
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Мы так давно не общались
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Onko sinulla suunnitelmia...
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
С удовольствием сообщаю, что...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Я был рад услышать, что...
Ilahduin kuullessani, että...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
К сожалению, должен вам сообщить, что...
On ikävää kertoa, että...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Я так сожалею о...
Olin pahoillani kuullessani, että..
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...тоже шлет приветы.
... lähettää terveisiä.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Передай ... привет от меня.
Sano ... terveisiä minulta.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Надеюсь на скорый ответ.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Ответь как можно скорее
Kirjoita taas pian.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Напиши, если/когда...
Kirjoita takaisin heti, kun...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Береги себя.
Pärjäilkää.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Я тебя люблю.
Rakastan sinua.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
С наилучшими пожеланиями
Terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
С наилучшими пожеланиями,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
С уважением..
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Всего наилучшего,
Kaikkea hyvää,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
С любовью,
Rakkaudella,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Я вас люблю,
Rakkain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Люблю,
Rakkaudella,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว