ภาษาสเปน | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Caro Luca,
Querido Juan:
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Cari mamma e papà,
Mamá / Papá:
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Caro zio Flavio,
Querido tío José:
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Ciao Matteo,
Hola Juan:
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Ciao Matty!
Hola Juan:
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Luca,
Juan:
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Tesoro,
Querido:
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Amore,
Mi amor:
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Amore mio,
Amado Juan:
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Grazie per la tua e-mail.
Gracias por su / tu email.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Che bello sentirti!
Fue un placer escuchar de ti / usted.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Escribo para decirle / decirte que...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Hai già dei piani per...?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Sono felice di annunciarti che...
Me complace anunciar que...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Sono davvero felice di sapere che...
Estoy encantado(a) de escuchar que...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Mi dispiace molto doverti dire che...
Siento informarte que...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Mi dispiace sapere che...
Lamenté mucho cuando escuché que..
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...ti manda i suoi saluti.
X te envía muchos cariños.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Salutami...
Saluda a X de mi parte.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Scrivimi presto.
Espero saber de ti pronto.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Rispondimi presto.
Escríbeme pronto.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Rispondimi non appena...
Escríbeme cuando...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Escríbeme cuando tengas más información.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Stammi bene.
Cuídate / Cuídense
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ti amo.
Te amo,
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
I migliori auguri
Cariños,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Con i migliori auguri
Cariños,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Cari saluti
Cariños,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Tante belle cose
Mis mejores deseos,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Un abbraccio,
Con todo mi amor,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Con tanto amore
Con todo mi amor,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Tanti cari saluti
Con amor,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว