ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Lieber Johannes,
Kedves John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Liebe(r) Mama / Papa,
Kedves Anya / Apa!
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Lieber Onkel Hieronymus,
Kedves Jerome bácsi!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hallo Johannes,
Szia John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey Johannes,
Szia John!
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Johannes,
John!
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Mein(e) Liebe(r),
Kedvesem / Drágám!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mein(e) Liebste(r),
Drágám / Édesem / Kedvesem!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Liebster Johannes,
Drága John!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Vielen Dank für Deine Email.
Köszönöm az e-mailedet.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Jó volt újra hallani felőled.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Olyan régóta nem beszéltünk.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Azért írok, hogy elmondjam...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Hast Du schon Pläne für...?
Van már programod...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Örömmel hallottam, hogy ...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Sajnálattal hallottam, hogy...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
... grüßt herzlich.
... üdvözletét küldi.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Bitte grüße... von mir.
Add át üdvözletemet ....
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Várom válaszodat.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Schreib mir bitte bald zurück.
Írj vissza hamar.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Írj, ha ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Írj, amint többet tudsz.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Mach's gut.
Vigyázz magadra.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ich liebe Dich.
Szeretlek.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Herzliche Grüße
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Mit besten Grüßen
Kívánom a legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Beste Grüße
Üdvözlettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Gute
Legjobbakat!
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Alles Liebe
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Liebe
Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Alles Liebe
Sok puszi, / Szeretettel,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว