ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Lieber Johannes,
Dear John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Liebe(r) Mama / Papa,
Dear Mum / Dad,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Lieber Onkel Hieronymus,
Dear Uncle Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hallo Johannes,
Hello John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey Johannes,
Hey John,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Johannes,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Mein(e) Liebe(r),
My Dear,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mein(e) Liebste(r),
My Dearest,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Liebster Johannes,
Dearest John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Vielen Dank für Deine Email.
Thank you for your E-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
It was good to hear from you again.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
I am very sorry I haven't written for so long.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
It's such a long time since we had any contact.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
I am writing to tell you that…
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Hast Du schon Pläne für...?
Have you made any plans for…?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
It was so kind of you to write / invite / send…
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
I am delighted to announce that…
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
I was delighted to hear that…
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Leider muss ich Dir berichten, dass...
I am sorry to inform you that…
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
I was so sorry to hear that…
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Please add me on...messenger. My username is…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
... grüßt herzlich.
…sends his/her love.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Bitte grüße... von mir.
Say hello to…for me.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
I look forward to hearing from you soon.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Schreib mir bitte bald zurück.
Write back soon.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Do write back when…
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Send me news, when you know anything more.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Mach's gut.
Take care.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ich liebe Dich.
I love you.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Herzliche Grüße
Best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Mit besten Grüßen
With best wishes,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Beste Grüße
Kindest regards,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Gute
All the best,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Alles Liebe
All my love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Liebe
Lots of love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Alles Liebe
Much love,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว