ภาษาดัช | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Lieber Johannes,
Beste Jan
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Liebe(r) Mama / Papa,
Beste mama / papa
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Lieber Onkel Hieronymus,
Beste oom Jeroen
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hallo Johannes,
Hallo Jan
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey Johannes,
Hoi Jan
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Johannes,
Jan
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Mein(e) Liebe(r),
Lieve ...
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mein(e) Liebste(r),
Liefste ...
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Liebster Johannes,
Lieve Jan
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Vielen Dank für Deine Email.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Hast Du schon Pläne für...?
Heb je al plannen voor ...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Ik was erg blij om te horen dat ...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Helaas moet ik je melden dat ...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Het spijt me te moeten horen dat ...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
... grüßt herzlich.
... doet jou de groeten.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Bitte grüße... von mir.
Doe ... de groeten namens mij.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Ik hoop snel van jou te horen.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Schreib mir bitte bald zurück.
Schrijf me snel terug.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Schrijf me snel terug wanneer ...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Mach's gut.
Het ga je goed.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ich liebe Dich.
Ik hou van je.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Herzliche Grüße
Hartelijke groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Mit besten Grüßen
Met hartelijke groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Beste Grüße
Groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Gute
Groeten,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Alles Liebe
Liefs,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alles Liebe
Liefs,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Alles Liebe
Liefs,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว