ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Cher Albert,
Caro Luca,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Chère Maman / Cher Papa,
Cari mamma e papà,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Cher Oncle Maurice,
Caro zio Flavio,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Salut André,
Ciao Matteo,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Coucou Sébastien,
Ciao Matty!
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Louis,
Luca,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Mon chéri / Ma chérie,
Tesoro,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Amore,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Mon cher Thomas,
Amore mio,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Merci pour votre courriel.
Grazie per la tua e-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Che bello sentirti!
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Je t'écris pour te dire que...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hai già dei piani per...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
J'ai la joie de vous annoncer que...
Sono felice di annunciarti che...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Sono davvero felice di sapere che...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
J'ai le regret de vous informer que...
Mi dispiace molto doverti dire che...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi dispiace sapere che...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...envoie ses salutations.
...ti manda i suoi saluti.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Dis bonjour à...de ma part.
Salutami...
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Scrivimi presto.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Écris-moi vite.
Rispondimi presto.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Écris-moi quand...
Rispondimi non appena...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Prends soin de toi.
Stammi bene.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Je t'aime.
Ti amo.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Tous mes vœux,
I migliori auguri
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Amitiés,
Con i migliori auguri
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Amicalement,
Cari saluti
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Bien à vous/toi,
Tante belle cose
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Tendrement,
Un abbraccio,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Bises,
Con tanto amore
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Bisous,
Tanti cari saluti
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว