ภาษากรีก | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Estimata John,
Αγαπητέ Ιωάννη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Estimata Onklo Jerome,
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Saluton John,
Γεια σου Γιαννάκη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Saluton John,
Έλα Γιαννάκη,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
Γιαννάκη,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Mia kara,
Αγάπη μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mia kara,
Αγάπη μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Estimata John,
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Dankon pro via retpoŝto.
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Mi skribas por informi vin, ke...
Γράφω για να σας πληροφορήσω ότι...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Ĉu vi havas planojn por...?
Έχεις σχέδια για...;
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το email...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να μου γράψετε / με προσκαλέσετε / μου στείλετε...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Χάρηκα που άκουσα ότι...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Λυπάμαι να σε πληροφορήσω ότι...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Λυπάμαι πολύ που ακούω ότι...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Θα το εκτιμούσα αν θα μπορούσες να ρίξεις μια ματιά στην νέα μου ιστοσελίδα...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Παρακαλώ πρόσθεσε με ως σύνδεσμο στο... . Το όνομα χρήστη μου είναι...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Δώσε την αγάπη μου σε... και πες τους πόσο πολύ μου λείπουν.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...sendas lian/ŝian amon.
... στέλνει την αγάπη του.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Diru saluton al... por mi.
Χαιρετισμούς στον/στην... από εμένα.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Reskribu baldaŭ.
Γράψτε ξανά σύντομα.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Skribu reen kiam...
Γράψε μου όταν...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Ενημέρωσε με όταν έχεις παραπάνω πληροφορίες.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Atentu.
Να είσαι καλά.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Mi amas vin.
Σε αγαπώ.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Ĉion bonan,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Ĉion bonan,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Ĉion bonan,
Με θερμούς χαιρετισμούς,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Ĉion bonan,
Με τις καλύτερες ευχές μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ĉiu mia amo,
Με όλη την αγάπη μου,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Multe da amo,
Με πολλή αγάπη,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Multa amo,
Με αγάπη,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว