ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Estimata John,
Cher Albert,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Estimata Panjo/Paĉjo,
Chère Maman / Cher Papa,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Maurice,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Saluton John,
Salut André,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Saluton John,
Coucou Sébastien,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
Louis,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Mia kara,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Estimata John,
Mon cher Thomas,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Dankon pro via retpoŝto.
Merci pour votre courriel.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à...de ma part.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Atentu.
Prends soin de toi.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Mi amas vin.
Je t'aime.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Ĉion bonan,
Amitiés,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Ĉion bonan,
Amicalement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Multe da amo,
Bises,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Multa amo,
Bisous,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว