ภาษาฟินนิช | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Dear John,
Hyvä John
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hello John,
Hei John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hey John,
Heippa John,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
My Dear,
Rakkaani,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
My Dearest,
Rakkaani,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Dearest John,
Rakas John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Thank you for your E-mail.
Kiitos sähköpostistasi.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
It was so kind of you to write / invite / send…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että..
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Please add me on...messenger. My username is…
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
…sends his/her love.
... lähettää terveisiä.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Take care.
Pärjäilkää.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
I love you.
Rakastan sinua.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Best wishes,
Terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
With best wishes,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Kindest regards,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
All the best,
Kaikkea hyvää,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
All my love,
Rakkaudella,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Lots of love,
Rakkain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Much love,
Rakkaudella,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว