ภาษาฟินนิช | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Beste Jan
Hyvä John
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Beste mama / papa
Hei äiti / isä
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Beste oom Jeroen
Hei setä Jerome,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hallo Jan
Hei John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hoi Jan
Heippa John,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
Jan
John,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Lieve ...
Rakkaani,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Liefste ...
Rakkaani,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Lieve Jan
Rakas John,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Kiitos sähköpostistasi.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
Heb je al plannen voor ...?
Onko sinulla suunnitelmia...
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Ik was erg blij om te horen dat ...
Ilahduin kuullessani, että...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Helaas moet ik je melden dat ...
On ikävää kertoa, että...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Het spijt me te moeten horen dat ...
Olin pahoillani kuullessani, että..
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla verkkosivuillani osoitteessa...
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Lisää minut ... Messengeriin. Käyttäjätunnukseni on...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
... doet jou de groeten.
... lähettää terveisiä.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Doe ... de groeten namens mij.
Sano ... terveisiä minulta.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Ik hoop snel van jou te horen.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Schrijf me snel terug.
Kirjoita taas pian.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Schrijf me snel terug wanneer ...
Kirjoita takaisin heti, kun...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Het ga je goed.
Pärjäilkää.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Ik hou van je.
Rakastan sinua.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
Hartelijke groeten,
Terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Met hartelijke groeten,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Groeten,
Parhain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Groeten,
Kaikkea hyvää,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Liefs,
Rakkaudella,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Liefs,
Rakkain terveisin,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Liefs,
Rakkaudella,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว