ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

Kære John,
Cher Albert,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
Kære Mor / Far,
Chère Maman / Cher Papa,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
Kære Onkel Jerome,
Cher Oncle Maurice,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
Hej John,
Salut André,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
Hej John,
Coucou Sébastien,
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
John,
Louis,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
Kære,
Mon chéri / Ma chérie,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
Kæreste,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
Kæreste John,
Mon cher Thomas,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
Tak for din E-mail.
Merci pour votre courriel.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
Det var godt at høre fra dig igen.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

Jeg skriver for at fortælle dig at...
Je t'écris pour te dire que...
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
har du lavet nogle planer den... ?
As-tu prévu quelque chose pour...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
Jeg er henrykt over at meddele at...
J'ai la joie de vous annoncer que...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
Jeg var henrykt over at høre at...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
Jeg er ked af at må informere dig om at...
J'ai le regret de vous informer que...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
Jeg var så ked af at høre at...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
... siger hej.
...envoie ses salutations.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
Sig hej til... for mig.
Dis bonjour à...de ma part.
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
Skriv tilbage snart.
Écris-moi vite.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
Skriv tilbage når...
Écris-moi quand...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Send mig nyheder, når du ved mere.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
Have det godt.
Prends soin de toi.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Jeg elsker dig.
Je t'aime.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
De bedste ønsker,
Tous mes vœux,
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
Med de bedste ønsker,
Amitiés,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
De venligste hilsner,
Amicalement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Alt det bedste,
Bien à vous/toi,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
Kærligst,
Tendrement,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
Masser af kærlighed,
Bises,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
Kærlighed,
Bisous,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว