ภาษาอิตาเลี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | อีเมล

อีเมล - การเปิดเริ่มต้น

亲爱的约翰,
Caro Luca,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อนๆ
亲爱的妈妈/爸爸,
Cari mamma e papà,
ไม่เป็นทางการ วิธีที่เป็นมาตรฐานในการบอลกล่าวกับบิดามารดา
亲爱的Jerome叔叔,
Caro zio Flavio,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการกล่าวกับสมาชิกในครอบครัว
你好,约翰,
Ciao Matteo,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวกับเพื่อน
嘿,约翰,
Ciao Matty!
ไม่ทางการมาก รูปแบบมาตรฐานในการบอกกล่าวเพื่อน
约翰,
Luca,
ไม่เป็นทางการ รูปแบบทางตรงในการบอกกล่าวเพื่อน
我亲爱的,
Tesoro,
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อบอกกล่าวถึงคนที่คุณรัก
我最亲爱的,
Amore,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการกล่าวถึงคู่รักของคุณ
最亲爱的约翰,
Amore mio,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการจะกล่าวถึงคู่รัก
谢谢您的邮件。
Grazie per la tua e-mail.
ใช้เมื่อต้องการตอบกลับ
很高兴再次收到您的来信。
Che bello sentirti!
ใช้เมื่อตอบจดหมายผู้อื่น
对不起,这么久没有给你写信。
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมานานสักพักหนึ่งแล้ว
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
ใช้เมื่อเขียนถึงเพื่อนเก่าที่คุณไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลานาน

อีเมล - เนื้อหาหลัก

我给您写信是为了告诉您...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
ใช้เมื่อคุณมีข่าวคราวพิเศษ
你对...有什么计划吗?
Hai già dei piani per...?
ใช้เมื่อคุณต้องการเชิญชวนใครสักคนมางานต่างๆเพื่อพบปะสังสรรค์
非常感谢发送/邀请/附上...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณเมื่อเขาส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้/เชิญชวนคนใดคนหนึ่ง/แนบข้อมูลต่างๆ
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่เขาบอกคุณบางอย่าง/เอื้ออำนวยคุณอะไรบางอย่าง/เขียนหาคุณเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
ใช้เมื่อคุณต้องการขอบคุณใครสักคนที่้เขียนถึงคุณ/เชิญชวนคุณ/ส่งถึงคุณ
很高兴宣布...
Sono felice di annunciarti che...
ใช้เพื่อต้องการจะประกาศข่าวดีให้แก่เพื่อนๆ
听到...我非常高兴
Sono davvero felice di sapere che...
ใช้เพื่อส่งต่อข้อความหรือข่าวสาร
很遗憾地告诉你们...
Mi dispiace molto doverti dire che...
ใช้เมื่อประกาศข่าวร้ายให้แก่เพื่อน
听到...很遗憾
Mi dispiace sapere che...
ใช้เมื่อต้องการปลอบเพื่อเกี่ยวกับข่าวร้ายที่เกิดขึ้น
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
ใช้เพื่อต้องการบอกเพื่อให้เข้ามาดูในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ
请在...上加我,我的用户名是...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้เพื่อนของคุณเพิ่มคุณเข้ามาในเครื่องมือแชท เพื่อที่คุณจะได้ติดต่อเข้าได้อย่างบ่อยครั้งมากขึ้น

อีเมล - การปิดท้าย

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
ใช้เพื่อต้องการบอกใครสักคนว่าคุณคิดถึงเขาผ่านผู้รับในจดหมาย
...致上他/她的祝福。
...ti manda i suoi saluti.
ใช้เมื่อต้องการเพิ่มความคิดถึงใครสักคนเข้ามาในจดหมาย
代我向...问好。
Salutami...
ใช้เมื่อต้องการยอมรับคนอื่นๆผ่านคนที่คุณกำลังเขียนถึง
我期待着尽快能收到您的回复。
Scrivimi presto.
ใช้เมื่อคุณต้องการรับจดหมายตอบรับ
尽快回复。
Rispondimi presto.
ทางตรง ใช้เมื่อต้องการรับจดหมายตอบรับ
当...,请回复我。
Rispondimi non appena...
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
如果你有更多消息,请发送给我。
Scrivimi non appena sai qualcosa.
ใช้เมื่อคุณต้องการให้ผู้รับตอบคุณเวลาพวกเขามีข่าวคราวเพิ่มเติม
保重。
Stammi bene.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
我爱你。
Ti amo.
ใช้เมื่อคุณเขียนถึงคู่รักของคุณ
衷心的祝福,
I migliori auguri
ไม่เป็นทางการ ใช้ระหว่างครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
致以最衷心的祝福,
Con i migliori auguri
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
最衷心的问候,
Cari saluti
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
一切顺利,
Tante belle cose
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อต้องการเขียนถึงครอบครัวและเพื่อน
致以我的祝福,
Un abbraccio,
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัวหรือเพื่อน
衷心祝福,
Con tanto amore
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว
衷心祝福,
Tanti cari saluti
ไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเขียนถึงครอบครัว