ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
Congratulations on tying the knot!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
Congratulations on saying your "I do's"!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันแต่งงาน
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ!
Congratulations on your engagement!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในงานหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันทั้งสองคน
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งสองคน
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงานหรือยัง?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

สุขสันต์วันเกิด!
Birthday greetings!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
สุขสันต์วันเกิด!
Happy Birthday!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Many happy returns!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของคุณ
Wishing you every happiness on your special day.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ สุขสันต์วันเกิด!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขในเทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
สุขสันต์วันครบรอบ!
Happy Anniversary!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
สุขสันต์วันครอบรอบ!
Happy…Anniversary!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม สุขสันต์วันครบรอบ!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานครบรอบของคุณ!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่งงานของคุณ
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

ขอให้หายเร็วๆนะ
Get well soon.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
I hope you make a swift and speedy recovery.
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นในเวลารวดเร็ว
We hope that you will be up and about in no time.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
นึกถึงคุณ ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว
Thinking of you. May you feel better soon.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
From everybody at…, get well soon.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
ขอให้หายเร็วๆนะ ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ...
Congratulations on…
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำเร็จใน...
I wish you the best of luck and every success in…
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จใน...
I wish you every success in…
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
We would like to send you our congratulations on…
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
เยี่ยมมากกับ...
Well done on…
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่านด้วย!
Congratulations on passing your driving test!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
เยี่ยมมาก พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได้
Well done. We knew you could do it.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
ขอแสดงความยินดีด้วย!
Congrats!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษาของคุณ!
Congratulations on your graduation!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบผ่าน!
Congratulations on passing your exams!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและขอให้คุณโชคดีในอนาคต
Well done on your great exam results and all the best for the future.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงานของคุณในอนาคต
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คุณให้คุณมีความสุข!
Well done on getting into University. Have a great time!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวร้ายครั้งนี้
We are so very sorry to hear about your loss.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่างสุดซึ้ง
I offer you my deepest condolences on this dark day.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้วย
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของคุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้วย
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่คุณได้รับที่...
We wish you the best of luck in your new job at…
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโชคดีในงานใหม่ของคุณ
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่งใหม่ของ...
We wish you the best of luck in your new position of…
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ
We wish you every success for your latest career move.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณด้วย
Congratulations on getting the job!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่...
Good luck on your first day at…
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในสมาชิก!
Congratulations on your new arrival!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและบุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของลูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีมากแน่ๆ
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

ขอบคุณมากสำหรับ...
Many thanks for…
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของฉันและตัวฉันเอง
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่างไรสำหรับ...
I really don't know how to thank you for…
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ
As a small token of our gratitude…
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...สำหรับ...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
We are very grateful to you for…
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

การทักทายตามโอกาสจาก...
Season's greetings from…
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
Merry Christmas and a Happy New Year!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
สุขสันต์วันอีสเตอร์!
Happy Easter!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
Happy Thanksgiving!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
สุขสันต์วันปีใหม่!
Happy New Year!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
สุขสันต์วันหยุด!
Happy Holidays!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
สุขสันต์วันฮานูก้า!
Happy Hanukkah!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
สุขสันต์เทศกาลดิวาลี ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
เมอร์รี่คริสต์มาส!/สุขสันต์วันคริสต์มาส!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
Merry Christmas and a Happy New Year!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่