ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
¡Felicitaciones por el gran paso!
Gratulálok házasságkötésetek alkalmából!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Gratulálok az "igen"-hez!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Gratulálok a menyasszonynak és a vőlegénynek a házasságkötésetek alkalmából.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Gratulálok az eljegyzésetekhez!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
A legjobbakat kívánom mindkettőtöknek eljegyzésetek alkalmából.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem nagyon boldogok lesztek együtt.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem nagyon boldoggá fogjátok tenni egymást.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már, hogy mikor lesz a nagy nap?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

¡Feliz día!
Boldog születésnapot!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
¡Feliz cumpleaños!
Boldog születésnapot!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
¡Feliz cumpleaños!
Még kétszer ennyit!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a különleges napon.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
Váljon valóra az összes álmod! Boldog születésnapot!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a különleges napon. Legyen csodás a napod!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
¡Feliz aniversario!
Boldog évfordulót!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
¡Felicitaciones por su(s)...!
Boldog ... évfordulót!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
.... év után is együtt boldogan. Sok boldogságot az évforduló alkalmából!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Gratulálok a Porcelán Lakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Gratulálok az Ezüstlakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Gratulálok a Gyöngylakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Gratulálok a Vászonlakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Gratulálok az Aranylakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

Qué te mejores pronto.
Jobbulást!
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
Remélem, hogy nemsokára jobban leszel.
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
Reméljük, hogy minél hamarabb jobban leszel.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Rád gondolok és remélem, hogy hamarosan jobban leszel.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
Mindenki nevében a ..., jobbulást kívánunk.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Gyógyulj meg hamar! Mindenki gondol rád itt.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

Felicitaciones por...
Gratulálok a ...!
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
Nagyon sok sikert és szerencsét kívánok neked a ....
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
Te deseo todo el éxito en...
Sok sikert kívánok a ...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
Szeretnénk gratulálni a ....
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
Bien hecho. Felicitaciones por...
Szép munka volt a ...
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Gratulálok a jogosítványodhoz!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Szép munka volt. Tudtuk, hogy meg fogod tudni csinálni.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
¡Felicitaciones!
Grat!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

¡Felicitaciones por tu graduación!
Gratulálok a diplomádhoz!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Gratulálok a sikeres vizsgádhoz!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Na ki a király? Szép munka volt a vizsga!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Gratulálok a mester diplomádhoz és sok sikert kívánok a jövőben!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Gratulálok az érettségihez és sok sikert a későbbiekben!
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Gratulálok az érettségidhez és a lejobbakat kívánok a munkád során.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Gratulálok az egyetemi felvételihez. A legjobbakat kívánom.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
Mélységesen sokkolva hallottuk, hogy ... ilyen hirtelen elhunyt és szeretnék együttérzésünket / részvétünket nyilvánítani.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
Mélységesen sajnáljuk a veszteséget.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
Szeretném részvétemet nyilvánítani ezen a szomorú napon.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
Végtelenül szomorúak vagyunk a fiad/lányod/férjed/feleséged korai halála miatt...
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Kérlek fogadd részvétünket ebben a nehéz időszakban.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Lélekben veled és a családoddal vagyunk ezekben a nehéz időkben.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
Sok sikert kívánunk az új munkádhoz a ....
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
Mindnyájan ..., sok sikert kívánunk az új munkahelyedhez.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
Sok sikert kívánunk az új beosztásodhoz/munkádhoz mint ...
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
Sok sikert az új munkahelyen.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Gratulálok, hogy megkaptad az állást!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
Buena suerte en tu primer día en...
Sok sikert az első munkanapodon a ...
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
Nagy örömmel hallottuk, hogy megszületett a fiatok/lányotok. Gratulálunk!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Gratulálunk az új jövevényhez!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
Minden jót kívánunk az újdonsült anyukának és a kisbabának.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Gratulálunk a gyönyörű újszülött kislányhoz/kisfiúhoz!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
.... büszke szüleinek. Gratulálunk az újszülötthöz. Biztos vagyok benne, hogy nagyszerű szülők lesztek.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

Muchas gracias por...
Nagyon köszönöm a ...
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
Szeretném megköszönni a férjem/feleségem és a saját nevemben is, hogy ...
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg....
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
Como una pequeña muestra de gratitud...
Hálánk jeléül fogadd el ...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
Szeretnénk kifejezni hálánkat a ....
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
Nagyon hálásak vagyunk a ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Semmiség. Ellenkezőleg: nekünk kell köszönetet mondani neked!
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Ünnepi üdvözlet ...
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
¡Felices Pascuas!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Boldog Hálaadást!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
¡Feliz Año Nuevo!
Boldog Új Évet!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
¡Felices Fiestas!
Kellemes Ünnepeket!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
¡Feliz Hanukkah!
Boldog Hanukát!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Boldog Diwalit! Legyen nagyon kellemes az ünnep.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
¡Feliz Navidad!
Boldog Karácsonyt!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่