ภาษาดัช | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
결혼을 너무너무 축하한다!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

약혼을 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

생일 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
생일 축하!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
행복한 생일날 되세요!
Nog vele jaren!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
기념일을 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
행복한 ... 기념일 되세요!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Beterschap.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

...를 축하합니다.
Van harte gefeliciteerd met ...
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Ik wens jou alle succes met ...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
...를 축하드립니다.
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
...를 했다니, 축하드립니다.
Gefeliciteerd met ...
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
축하!
Gefeli!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

졸업을 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
안타까운 마음을 전합니다.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
하는 일마다 성공하길 바래.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
새 직장 얻은 것 축하해!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

깊은 감사드립니다.
Hartelijk bedankt voor ...
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Als blijk van onze dankbaarheid ...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

...에서 보내는 시즌 축하 인사
Fijne feestdagen wensen ...
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
행복한 부활절 되세요!
Vrolijk Pasen!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
행복한 추수감사절 되세요!
Fijne Thanksgiving!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
행복한 새해 되세요!
Gelukkig Nieuwjaar!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
행복한 휴일되세요!
Fijne feestdagen!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
행복한 하누카 되세요!
Fijne Chanoeka!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี