ภาษาสเปน | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

おめでとうございます。末永くお幸せに。
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
おめでとうございます。どうぞお幸せに。
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
結婚おめでとう!彼と一緒になれてよかったね。
¡Felicitaciones por el gran paso!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
結婚おめでとう!願いがかなってよかったね。
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
結婚おめでとう。末永くお幸せに。
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

婚約おめでとう!
¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
婚約おめでとうございます。お二人の幸せをお祈りしています。
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
婚約おめでとうざいます。お二人もさぞかし幸せそうなことでしょう。
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
婚約おめでとうございます。お二人の幸せをお祈りしています。
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
婚約おめでとう。結婚式はいつにするかもう決めた?
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

誕生日おめでとう!
¡Feliz día!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
誕生日おめでとう!
¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
誕生日おめでとう!
¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
あなたの誕生日が幸せな日になりますように。
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
たくさんの幸せが訪れますように。誕生日おめでとう!
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
あなたの誕生日が素敵な日になりますように!
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
記念日おめでとう!
¡Feliz aniversario!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
・・・・周年おめでとう!
¡Felicitaciones por su(s)...!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
結婚・・・・周年記念日おめでとう!
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
結婚20周年おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
銀婚記念日おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
ルビー婚記念日おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
真珠婚記念日おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
珊瑚婚記念日おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
金婚記念日おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
ダイヤモンド婚記念日おめでとう!
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

早くよくなってね。
Qué te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
一刻も早く良くなることを願っています。
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
私たちはあなたが早くよくなって戻ってきてくれることを願っています。
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
はやく元気になってください。
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
早く元気になってください。・・・・のみんなより。
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
早く元気になってください。・・・・のみんなより。
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

・・・・おめでとう。
Felicitaciones por...
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
・・・・がうまくいくように祈っています。
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
・・・・が成功するように祈っています。
Te deseo todo el éxito en...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
・・・・おめでとう。
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
・・・・お疲れ様。
Bien hecho. Felicitaciones por...
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
卒業検定合格おめでとう!
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
お疲れ様。頑張ったね。
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
おめでとう!
¡Felicitaciones!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

卒業おめでとう!
¡Felicitaciones por tu graduación!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
試験合格おめでとう!
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
試験おつかれさま。すごく頭いいね!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
大学院卒業おめでとう!将来の活躍を期待しています。
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
合格おめでとう!これからも頑張ってね。
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
試験おつかれさま。これからも頑張ってね。
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
大学合格おめでとう。大学生活楽しんでね。
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

・・・・様の突然の訃報に接し、言葉を失っています。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
謹んでお悔やみを申し上げます。
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
・・・・様のご逝去を悼み、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
在りし日のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
ご遺族の皆様に謹んでおくやみを申し上げますと共に、心より御冥福をお祈り申し上げます。
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

新しい仕事での成功を祈っています。
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
新しい職場でも頑張ってください。・・・・一同より。
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
・・・・としての成功を祈っています。
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
私たちは新しい職場でのあなたの成功を祈っています。
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
仕事が見つかってよかったね!
¡Felicitaciones por ese trabajo!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
・・・・で良いスタートを切れますように。
Buena suerte en tu primer día en...
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

新しい男の子/女の子の誕生を聞いて私もとてもうれしいです。
Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
赤ちゃんのご誕生おめでとうございます!
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
新米のママへ。赤ちゃんの健やかなご成長をお祈りします。
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
元気な男の子/美しい女の子のご誕生おめでとうございます。
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
おめでとう、・・・・夫婦。いい両親になってください。
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

・・・・をどうもありがとう。
Muchas gracias por...
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
私と夫/妻はあなたに感謝しています。
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
・・・・をしてくれて本当にありがとう。
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
ほんのお礼のしるしです。
Como una pequeña muestra de gratitud...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
・・・・に・・・・のことでとても感謝しています。
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
・・・・を本当にどうもありがとうございます。
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
それどころかあなたに感謝してます!
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

・・・・から季節のあいさつです。
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
メリークリスマス!明けましておめでとう!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
イースターおめでとう!
¡Felices Pascuas!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
よい感謝祭をお過ごしください/感謝祭おめでとう
¡Feliz día de Acción de Gracias!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
明けましておめでとう!
¡Feliz Año Nuevo!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
楽しい休暇をお過ごしください。
¡Felices Fiestas!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
ハヌカーおめでとう!
¡Feliz Hanukkah!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
ディーワーリーおめでとう!この日が良いものになりますように。
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
メリークリスマス!
¡Feliz Navidad!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
メリークリスマス&ハッピーニューイヤー
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่