ภาษาดัช | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
Félicitations à vous deux !
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Félicitations pour vous être dit "oui" !
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Félicitations aux jeunes mariés pour leur heureuse union.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

Félicitations pour tes fiançailles !
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
Je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles et tout ce qui vous attend.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous serez très heureux ensemble.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous vous rendrez extrêmement heureux l'un l'autre.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
Félicitations pour vos fiançailles. Avez-vous déjà fixé la date du grand jour ?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

Bon anniversaire !
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Joyeux anniversaire !
Gefeliciteerd met je verjaardag!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Plein de bonnes choses en cette occasion !
Nog vele jaren!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Je te souhaite plein de bonheur en cette journée spéciale.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Que tous tes désirs se réalisent. Joyeux anniversaire !
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Je te souhaite tout plein de bonheur en cette journée particulière. Passe une merveilleuse journée !
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Joyeux anniversaire !
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
Joyeux ...(ème) anniversaire de mariage !
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
... années et toujours ensemble. Heureux anniversaire !
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
Félicitations pour vos noces de porcelaine !
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
Félicitations pour vos noces d'argent !
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
Félicitations pour vos noces d'émeraude !
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
Félicitations pour vos noces de perle !
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
Félicitations pour vos noces de rubis !
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
Félicitations pour vos noces d'or !
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
Félicitations pour vos noces de diamant !
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

Prompt rétablissement.
Beterschap.
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
Rétablis-toi vite.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
Nous espérons que tu seras sur pieds d'ici peu.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
Je pense à toi et espère que tu te sentiras mieux très bientôt.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
De la part de tout le monde à ..., prompt rétablissement.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
Rétablis-toi vite. Toute le monde à... t’envoie ses amitiés.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

Félicitations pour...
Van harte gefeliciteerd met ...
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
Je te souhaite bonne chance et tout le succès que tu mérites dans...
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
Je te souhaite tout le succès possible dans...
Ik wens jou alle succes met ...
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
Nous voudrions te féliciter pour...
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
Bien joué pour...
Gefeliciteerd met ...
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
Félicitations pour ton permis de conduire !
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
Bien joué. Nous savions que tu pouvais le faire.
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
Félicitations !
Gefeli!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

Félicitations pour ton diplôme !
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Félicitations pour tes examens !
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
Quelle flèche tu fais ! Bien joué pour ton examen !
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
Félicitations pour l'obtention de ton Master et bonne chance dans le monde du travail.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
Bien joué pour les examens et bonne chance pour le futur.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
Félicitations pour tes examens et bonne chance dans ta future carrière professionnelle.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
Félicitations pour ton entrée à l'université. Profites-en bien !
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

Nous sommes sous le choc d'apprendre le décès si soudain de... et nous souhaitons vous offrir tous nos vœux de condoléances.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre la disparition de...
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
Je vous envoie mes condoléances les plus sincères en ce moment de deuil.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
Nous avons été bouleversés par le décès prématuré de votre fils / fille / époux / épouse, ...
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
En ces moments difficiles nous tenions à vous faire part de nos sincères condoléances.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
Nos pensées sont avec vous et votre famille en ce moment difficile que représente la disparition d'un être cher.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail chez...
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
De notre part à touche chez..., nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau poste en tant que...
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
Nous te souhaitons beaucoup de succès dans cette prochaine étape professionnelle.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
Félicitations pour avoir décroché ce poste !
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
Bonne chance pour ta première journée chez...
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

Nous sommes ravis d'apprendre la naissance de votre petit garçon / petite fille. Félicitations.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
Félicitations pour la nouvelle arrivée dans votre famille !
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
À la jeune maman, meilleurs vœux à ton fils / ta fille et à toi-même.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
Félicitations pour la naissance de votre petit garçon / petite fille !
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
Aux très fiers parents de..., félicitations à l'occasion de cet heureux événement. Savourez ces moments de bonheur.
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

Merci beaucoup pour...
Hartelijk bedankt voor ...
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
Je voudrais te remercier de la part de mon époux/épouse et moi-même...
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
Je ne sais pas comment te remercier pour...
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
Une petit quelque chose en guise de reconnaissance...
Als blijk van onze dankbaarheid ...
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
Nous voudrions vraiment remercier... du fond du cœur pour...
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
Nous te sommes très reconnaissants pour...
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
N'en parlons pas. Au contraire, c'est à moi de te remercier !
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

Joyeux Noël et Bonne Année de la part de...
Fijne feestdagen wensen ...
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Joyeux Noël et Bonne Année !
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Joyeuses Pâques !
Vrolijk Pasen!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
Joyeux Thanksgiving !
Fijne Thanksgiving!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
Bonne Année !
Gelukkig Nieuwjaar!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
Bonnes fêtes de fin d'année !
Fijne feestdagen!
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
Joyeux Hanukkah !
Fijne Chanoeka!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
Joyeux Diwali. Que la lumière soit dans vos cœurs pour une année entière.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
Joyeux Noël !
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
Joyeux Noël et Bonne Année !
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่