ภาษาญี่ปุ่น | สำนวน - ส่วนตัว | ด้วยความเคารพ

ด้วยความเคารพ - งานแต่งงาน

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
おめでとうございます。末永くお幸せに。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆ
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
おめでとうございます。どうぞお幸せに。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน
Congratulations on tying the knot!
結婚おめでとう!彼と一緒になれてよかったね。
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่ข้าวใหม่ปลามันที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Congratulations on saying your "I do's"!
結婚おめでとう!願いがかなってよかったね。
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักคู่ใหม่ที่คุณรู้จักมานานพอสมควร
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
結婚おめでとう。末永くお幸せに。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่แต่งงานใหม่ทั้งสองคน

ด้วยความเคารพ - งานหมั้น

Congratulations on your engagement!
婚約おめでとう!
สำนวนมาตรฐานที่ใช้แสดงความยินดีกับการหมั้นทั้งสองคน
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
婚約おめでとうございます。お二人の幸せをお祈りしています。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่หมั้น
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
婚約おめでとうざいます。お二人もさぞかし幸せそうなことでしょう。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ทั้งสองคน
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
婚約おめでとうございます。お二人の幸せをお祈りしています。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
婚約おめでとう。結婚式はいつにするかもう決めた?
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามัน ที่คุณรู้จักดีพอสมควรและจะถามว่างานแต่งงานจะจัดขึ้นที่ไหน

ด้วยความเคารพ - วันเกิดและวันครบรอบ

Birthday greetings!
誕生日おめでとう!
คำอวยพรวันเกิด สามารถเจอได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Happy Birthday!
誕生日おめでとう!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถหาได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Many happy returns!
誕生日おめでとう!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Wishing you every happiness on your special day.
あなたの誕生日が幸せな日になりますように。
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
May all your wishes come true. Happy Birthday!
たくさんの幸せが訪れますように。誕生日おめでとう!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
あなたの誕生日が素敵な日になりますように!
คำอวยพรวันเกิดทั่วไป สามารถเห็นได้ทั่วไปในการ์ดวันเกิด
Happy Anniversary!
記念日おめでとう!
คำอวยพรครบรอบทั่วไป สามารถเห็นได้ในการ์ดครบรอบ
Happy…Anniversary!
・・・・周年おめでとう!
วันครบรอบเป็นวันที่คุณสังสรรค์วันครบรอบพิเศษ (เช่น วันครบรอบ 25 ปี วันครบรอบ 40 ปี)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
結婚・・・・周年記念日おめでとう!
ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาการแต่งงานของคุณและอวยพรเนื่องในวันครบรอบ
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
結婚20周年おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์การแต่งงานครบ 20 ปี
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
銀婚記念日おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์งานแต่งงานครบ 25 ปี
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
ルビー婚記念日おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบงานแต่งงานของคุณ 40 ปี
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
真珠婚記念日おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 40 ปีของคุณ
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
珊瑚婚記念日おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครบรอบแต่งงาน 35 ปี
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
金婚記念日おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 50 ปีของเขา
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
ダイヤモンド婚記念日おめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันครอบรอบการแต่งงาน 60 ปีของเขา

ด้วยความเคารพ - คำอวยพรขอให้ดีขึ้น

Get well soon.
早くよくなってね。
คำอวยพรขอให้ดีขิ้นแบบมาตรฐาน สามารถเห็นได้ในการ์ดอวยพร
I hope you make a swift and speedy recovery.
一刻も早く良くなることを願っています。
คำอวยพรขอให้ดีขึ้นแบบมาตรฐาน
We hope that you will be up and about in no time.
私たちはあなたが早くよくなって戻ってきてくれることを願っています。
คำอวยขอให้สุขภาพดีขึ้นแบบมาตรฐานจากผู้อวยพรหลายคน
Thinking of you. May you feel better soon.
はやく元気になってください。
คำอวยพรขอให้หายดีขึ้นแบบมาตรฐาน
From everybody at…, get well soon.
早く元気になってください。・・・・のみんなより。
คำอวยพรขอให้สุขภาพดีขึ้นจากผู้คนหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
早く元気になってください。・・・・のみんなより。
คำอวยพรให้สุขภาพดีขึ้นจากหลายคนในบริษัทหรือที่ทำงาน

ด้วยความเคารพ - การแสดงความยินดีทั่วไป

Congratulations on…
・・・・おめでとう。
ประโยคแสดงความยินดีทั่วไป
I wish you the best of luck and every success in…
・・・・がうまくいくように祈っています。
ใช้เมื่อต้องการอวยพรให้คนใดคนหนึ่งประสบความสำเร็จ
I wish you every success in…
・・・・が成功するように祈っています。
ใช้เมื่อต้องการอวยพรความสำเร็จให้แก่คนใดคนหนึ่งในอนาคต
We would like to send you our congratulations on…
・・・・おめでとう。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งในหัวข้อเฉพาะ
Well done on…
・・・・お疲れ様。
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
Congratulations on passing your driving test!
卒業検定合格おめでとう!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบใบขับขี่ผ่าน
Well done. We knew you could do it.
お疲れ様。頑張ったね。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคน ส่วนมากจะเป็นเพื่อนสนิทหรือสมาชิกในครอบครัว
Congrats!
おめでとう!
ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยเป็นเรื่องปกติ ใช้ในการแสดงความยินดีคนใดคนหนึ่ง

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางวิชาการ

Congratulations on your graduation!
卒業おめでとう!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
Congratulations on passing your exams!
試験合格おめでとう!
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีที่ทำแบบทดสอบผ่าน
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
試験おつかれさま。すごく頭いいね!
สำนวนไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อคนที่รู้จักทำแบบทดสอบผ่าน
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
大学院卒業おめでとう!将来の活躍を期待しています。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและอวยพรให้เขาโชคดีในอนาคต
Well done on your great exam results and all the best for the future.
合格おめでとう!これからも頑張ってね。
ใช้เพื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบผ่านแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือไม่
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
試験おつかれさま。これからも頑張ってね。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ทำข้อสอบผ่านและกำลังตามหางานทำอยู่
Well done on getting into University. Have a great time!
大学合格おめでとう。大学生活楽しんでね。
ใช้เมื่อต้องการแสดงความยินดีกับใครสักคนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ด้วยความเคารพ - การปลอบโยน

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
・・・・様の突然の訃報に接し、言葉を失っています。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป ความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายได้
We are so very sorry to hear about your loss.
謹んでお悔やみを申し上げます。
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
I offer you my deepest condolences on this dark day.
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจคนที่เพิ่งสูญเสียคนรักไป
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
・・・・様のご逝去を悼み、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยา(รวมไปถึงคนที่เจ็บป่วย)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
在りし日のお姿を偲び、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
ご遺族の皆様に謹んでおくやみを申し上げますと共に、心より御冥福をお祈り申し上げます。
ใช้เพื่อต้องการปลอบใจใครสักคนสำหรับการสูญเสียคนใกล้ชิด

ด้วยความเคารพ - ความสำเร็จทางหน้าที่การงาน

We wish you the best of luck in your new job at…
新しい仕事での成功を祈っています。
ใช้เพื่ออวยพรให้ใครสักคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
新しい職場でも頑張ってください。・・・・一同より。
ใช้เมื่อเพื่อนร่วมงานเก่าอวยพรให้ใครสักคนโชคดีในงานใหม่
We wish you the best of luck in your new position of…
・・・・としての成功を祈っています。
ใช้เมื่อผู้ร่วมงานอวยพรให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
We wish you every success for your latest career move.
私たちは新しい職場でのあなたの成功を祈っています。
ใช้เมื่อเพื่อร่วมงานคนเก่าอวยพรให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จในงานใหม่ที่เขาได้รับ
Congratulations on getting the job!
仕事が見つかってよかったね!
ใช้เมื่อแสดงความยินดีกับใครสักคนที่ได้รับงานใหม่
Good luck on your first day at…
・・・・で良いスタートを切れますように。
ใช้เมื่ออวยพรให้ใครสักคนโชคดีกับการทำงานวันแรก

ด้วยความเคารพ - การเกิด

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
新しい男の子/女の子の誕生を聞いて私もとてもうれしいです。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตร
Congratulations on your new arrival!
赤ちゃんのご誕生おめでとうございます!
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดบุตรของพวกเขา
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
新米のママへ。赤ちゃんの健やかなご成長をお祈りします。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้ให้กำเนิดบุตรของเธอ
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
元気な男の子/美しい女の子のご誕生おめでとうございます。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักในการกำเนิดลูกของพวกเขา
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
おめでとう、・・・・夫婦。いい両親になってください。
ใช้เพื่อแสดงความยินดีกับคู่รักที่ให้กำเนิดลูกของพวกเขา

ด้วยความเคารพ - ขอบคุณมาก

Many thanks for…
・・・・をどうもありがとう。
ใข้สำหรับการของคุณทั่วไป
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
私と夫/妻はあなたに感謝しています。
ใช้เพื่อต้องการขอบคุณใครสักคนในฐานะตัวเองและคนอื่นๆ
I really don't know how to thank you for…
・・・・をしてくれて本当にありがとう。
ใช้เมื่อคุณรู้สึกดีต่อใครสักคนที่เขาคนนั้นทำอะไรให้คุณ
As a small token of our gratitude…
ほんのお礼のしるしです。
ใช้เมื่อต้องการให้ของขวัญใครสักคนเพื่อเป็นการขอบคุณ
We would like to extend our warmest thanks to…for…
・・・・に・・・・のことでとても感謝しています。
ใช้เมื่อคุณรู้สึกสำนึกบุญคุณต่อใครสักคนที่เขาทำสิ่งดีๆให้คุณ
We are very grateful to you for…
・・・・を本当にどうもありがとうございます。
ใช้เมื่อต้องการขอบคุณใครสักคนอย่างจริงใจเมื่อเขาทำอะไรให้คุณ
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
それどころかあなたに感謝してます!
ใช้เมื่อใครสักคนขอบคุณคุณ แต่สิ่งที่เขาทำก็ก่อประโยชน์ให้คุณเช่นเดียวกัน

ด้วยความเคารพ - การทักทายตามโอกาส

Season's greetings from…
・・・・から季節のあいさつです。
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Merry Christmas and a Happy New Year!
メリークリスマス!明けましておめでとう!
ใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
Happy Easter!
イースターおめでとう!
ใช้ในประเทศคริสเตียนเพื่อสังสรรค์และเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์
Happy Thanksgiving!
よい感謝祭をお過ごしください/感謝祭おめでとう
ใช้ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองวันขอบคุณพระเจ้า
Happy New Year!
明けましておめでとう!
ใช้เพื่อสังสรรค์วันปีใหม่
Happy Holidays!
楽しい休暇をお過ごしください。
ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันหยุด(โดยเฉพาะช่วงคริสต์มาสและฮานูก้า)
Happy Hanukkah!
ハヌカーおめでとう!
ใช้เมื่อสังสรรค์วันฮานูก้า
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
ディーワーリーおめでとう!この日が良いものになりますように。
ใช้สำหรับการสังสรรค์เทศกาลดิวาลี
Merry Christmas! / Happy Christmas!
メリークリスマス!
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส
Merry Christmas and a Happy New Year!
メリークリスマス&ハッピーニューイヤー
ใช้ในประเทศคริสเตียนที่มีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่