ภาษาอังกฤษ | สำนวน - ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน

การประกาศและการเชิญชวน - เกิด

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
We are happy to announce the birth of…
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประกาศการเกิดของ...
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิดของลูกของพวกเขา มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
With love and hope we welcome…to the world.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา

การประกาศและการเชิญชวน - การหมั้น

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
…and…are engaged.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
…are happy to announce their engagement.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นของเขาทั้งสอง
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
We are happy to announce the engagement of…and…
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้องการประกาศการหมั้นของลูกสาว
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงานหมั้น
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์ตี้

การประกาศและการเชิญชวน - การแต่งงาน

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Miss…is soon to become Mrs. ...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างานแต่งงาน
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเขาไปงานแต่งงาน

การประกาศและการเชิญชวน - การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำคืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
You are cordially invited to…
ทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทางการ ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางานสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
We would very much like you to come.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชวนผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมจริงๆ
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Would you like to come to…for…?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆมาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ