ภาษาฝรั่งเศส | สำนวน - ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน

การประกาศและการเชิญชวน - เกิด

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de...
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Je suis ravi(e) de vous annoncer que...ont désormais un petit garçon / une petite fille.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประกาศการเกิดของ...
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Nous souhaitons vous annoncer la naissance de notre petit garçon / petite fille.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Nous avons le bonheur de vous présenter..., notre petit garçon / petite fille.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิดของลูกของพวกเขา มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
(prénom du bébé), le... à...heures. Depuis neuf mois, ils ne parlent que de moi. Maintenant, ils risquent de m'entendre.
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Nous accueillons... avec beaucoup d'amour et d'espoir.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Nous sommes fiers de vous annoncer l'arrivée de... dans notre famille.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de notre fils/fille
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา

การประกาศและการเชิญชวน - การหมั้น

X y X están comprometidos.
... et... se sont fiancés.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
X y X están felices de anunciar su compromiso.
... sont heureux de vous annoncer leurs fiançailles.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นของเขาทั้งสอง
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Nous sommes heureux de vous annoncer les fiançailles de... et...
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
M. et Mme... annoncent les fiançailles de leur fille, ..., avec ..., fils de M. et Mme... Le mariage est prévu pour août.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้องการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Venez nous rejoindre à une soirée pour... et... qui célèbrent leurs fiançailles.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงานหมั้น
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Vous êtes cordialement invités aux fiançailles de... et... le...
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์ตี้

การประกาศและการเชิญชวน - การแต่งงาน

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Nous sommes heureux de vous annoncer le mariage de... et...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Mademoiselle... va bientôt devenir Madame....
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Mademoiselle... et Monsieur... vous invitent cordialement à leur mariage. Vous êtes les bienvenus pour partager cette journée spéciale avec eux.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
M. et Mme... vous invitent au mariage de leur fils/fille le... à...
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างานแต่งงาน
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Parce que vous avez une place très importante dans leurs vies,... et... vous prient d'assister à leur mariage le... à...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเขาไปงานแต่งงาน

การประกาศและการเชิญชวน - การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Nous serions ravis si vous pouviez vous joindre à nous le... à... pour...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Nous avons l'honneur de solliciter votre présence à un dîner afin de fêter...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำคืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
Está cordialmente invitado(a) a...
Vous êtes cordialement invités à...
ทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทางการ ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Nous organisons une fête entre amis pour célébrer... et nous serions ravis si vous pouviez venir.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางานสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
Nos encantaría contar con su presencia.
Nous serions vraiment heureux que tu viennes.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชวนผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมจริงๆ
¿Quisieras asistir a... para...?
Ça vous dirait de venir à... pour...?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆมาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ