ภาษาฟินนิช | สำนวน - ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน

การประกาศและการเชิญชวน - เกิด

Estamos felices de anunciar el nacimiento de...
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... syntymästä.
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Me complace anunciarles que... tienen un pequeño niño / una pequeña niña.
Olen iloinen kertoessani, että ... saivat pienen pojan / tyttären.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประกาศการเกิดของ...
Quisiéramos anunciar el nacimiento de nuestro bebé / nuestra bebé.
Haluaisimme ilmoittaa pienen poikamme / tyttäremme syntymästä.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Estamos complacidos de presentarles a nuestro hijo / nuestra hija, X.
Saammeko esitellä pienen poikamme / tyttäremme.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิดของลูกของพวกเขา มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Las estrellas del cielo brillan con más fulgor, porque los angelitos del cielo están celebrando, la llegada de esta nueva bendición y todos en la Tierra nos alegramos y celebramos con amor. X y X se complacen en anunciar el nacimiento de X.
Kymmenen sormea ja kymmenen varvasta, näin suuri tuli meidän perheestä. ... ja ... ovat iloisia ilmoittaessaan ... syntymästä.
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Con amor y esperanza le damos la bienvenida al mundo a X.
Rakkauden ja toivon saattelemana toivotamme ... tähän maailmaan.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Estamos orgullosos de presentar / anunciar al nuevo miembro de nuestra familia: X
Olemme ylpeitä saadessamme ilmoittaa / esitellä uuden perheenjäsenemme...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Estamos dichosos de anunciar la llegada de nuestro hijo / nuestra hija.
Olemme ikionnellisia saadessamme ilmoittaa tyttäremme / poikamme syntymästä.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา

การประกาศและการเชิญชวน - การหมั้น

X y X están comprometidos.
... ja ... olemme kihloissa
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
X y X están felices de anunciar su compromiso.
,,, ovat iloisia ilmoittaessaan kihlauksestaan.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นของเขาทั้งสอง
Estamos felices de anunciar el compromiso de X y X.
Olemme iloisia saadessamme ilmoittaa ... ja ... kihlauksesta.
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
El Sr. y la Sra X, quieren anunciar el compromiso de su hija, X, con X, hijo del Sr. y la Sra. X. La boda se planifica para agosto.
Herra ja rouva ... haluavat ilmoittaa tyttärensä ... kihlauksesta herra ja rouva ... pojan ... kanssa. Häitä suunnitellaan elokuulle.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้องการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Ven y sé parte de nuestra celebración por el compromiso de X y X.
Tule juhlimaan kanssamme ... ja ... kihlausta.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงานหมั้น
Están cordialmente invitados a la fiesta de compromiso de X y X el día...
Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan ... ja ... kihlausta.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์ตี้

การประกาศและการเชิญชวน - การแต่งงาน

Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Olemme iloisia ilmoittaessamme ... ja ... häistä / avioliitosta
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Estamos felices de anunciar el matrimonio de X y X.
Neiti ... tulee pian rouva ...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
La Srta. X y el Sr. X esperan su presencia en la celebración de su boda. Están cordialmente invitados para celebrar ese día tan especial con ellos.
Neiti ... ja herra ... pyytävät teitä osallistumaan häihinsä. Olet tervetullut viettämään tätä erityistä päivää kanssamme.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
El Sr. y la Sra. X esperan su presencia en la celebración de la boda de su hijo / hija el... en... .
Herra ja rouva ... pyytävät teitä osallistumaan poikansa / tyttärensä häihin ...
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างานแต่งงาน
Ya que has sido parte importante de nuestra vida, X y X esperan tu presencia en su boda el... en... .
Koska olette hyvin tärkeitä ihmisiä elämässämme, haluamme kutsua teidät viettämään häitämme ...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเขาไปงานแต่งงาน

การประกาศและการเชิญชวน - การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ

Estaríamos complacidos si pudieras/si pudiera compartir con nosotros el... en... para celebrar el / la...
Olisimme iloisia, jos tulisit kanssamme viettämään...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
Nos alegraríamos de contar con su presencia en nuestra cena para celebrar...
Kutsumme teidät illalliselle juhlimaan...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำคืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
Está cordialmente invitado(a) a...
Olette sydämellisesti tervetulleita viettämään...
ทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทางการ ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
Ofreceremos una fiesta entre amigos para celebrar el / la... y estaríamos complacidos con su asistencia.
Kokoonnumme ystävien kesken juhlimaan ... ja olisimme iloisia, jos pääsisit mukaan joukkoon.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางานสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
Nos encantaría contar con su presencia.
Olisimme iloisia, jos pääsisit paikalle.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชวนผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมจริงๆ
¿Quisieras asistir a... para...?
Haluaisitko tulla ... ...?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆมาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ