ภาษาเช็ค | สำนวน - ส่วนตัว | การประกาศและการเชิญชวน

การประกาศและการเชิญชวน - เกิด

Vi er glade for at meddele fødslen af...
S potěšením oznamujeme narození...
ใช้เมื่อคู่ต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
ใช้เมื่อบุคคลที่สามนั้นต้องการจะประกาศการเกิดของ...
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการการประกาศการเกิดของลูกของพวกเขา มักจะเจอในการ์ดหรือรูปของเด็ก
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
วิธีการพูดทั่วไปในภาษาอังกฤษ ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาสการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกของเขา
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเขา

การประกาศและการเชิญชวน - การหมั้น

... og... er forlovet.
... a ... jsou zasnoubeni.
ใช้เมื่อต้องการประกาศการหมั้น
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
ใช้เมื่อคู่รักต้องการประกาศงานหมั้นของเขาทั้งสอง
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
ใช้เมื่อจะประกาศเรื่องงานหมั้น
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
ธรรมเนียมดั้งเดิม ใช้เมื่อบิดามารดาต้องการประกาศการหมั้นของลูกสาว
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนในการเป็นงานหมั้น
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
ใช้เพื่อเป็นการเชิญชวนเข้าไปงานปาร์ตี้

การประกาศและการเชิญชวน - การแต่งงาน

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงาน
Frk.... bliver snart Fru. ...
Slečna se brzy stane paní ...
ใช้เมื่อประกาศการแต่งงานของผู้หญิง
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
ใช้โดยคู่รักที่ต้องการเชิญชวนผู้คนเข้าร่วมงานแต่งงานของพวกเขา
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
ใช้โดยบิดามารดาของผู้หญิงและผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานเชิญชวนผู้คนเข้างานแต่งงาน
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
ใช้เมื่อคู่รักต้องการเชิญชวนเพื่อนของเขาไปงานแต่งงาน

การประกาศและการเชิญชวน - การนัดเจอ/เทศกาลพิเศษ

Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมาในเทศกาลพิเศษ ในวันและเวลาที่พิเศษ
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานดินเนอร์ค่ำคืนและบอกเหตุผลว่าทำไม
I er hjerteligt inviteret til...
Jste srdečně zváni...
ทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนผู้คนมางานสังสรรค์ทางการ ใช้กันทั่วไปสำหรับงานปาร์ตี้บริษัท
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
ทางการใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อสนิทมางานสังคมสังสรรค์พิเศษที่สำคัญ
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
ใช้เพื่อเป็นการเชื้อเชิญหลังจากเชิญชวนผู้รับเพื่อเน้นว่าคุณต้องการให้พวกเขาเข้าร่วมจริงๆ
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Chtěli byste přijít k... na...?
ไม่เป็นทางการ ใช้เพื่อเชิญชวนเพื่อนๆมาพบปะสังสรรค์อย่างไม่มีสาเหตุ