ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Mohu legálně pracovat v [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Potřebuji pracovní povolení?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Asgari ücret ne kadar?
Jaká je národní minimální mzda?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Ben ___________________.
Já jsem ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
çalışıyorum
zaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
işsizim
nezaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
girişimciyim
podnikatel
ประเภทของสถานะการทำงาน
serbest meslek sahibiyim
osoba samostatně výdělečně činná
ประเภทของสถานะการทำงาน
stajyerim
stážista
ประเภทของสถานะการทำงาน
gönüllüyüm
dobrovolník
ประเภทของสถานะการทำงาน
danışmanım
poradce
ประเภทของสถานะการทำงาน
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Sözleşmem ______________.
Mám ______________ smlouvu.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
tam zamanlı
na plný úvazek
ประเภทของสัญญา
yarı zamanlı
na poloviční úvazek
ประเภทของสัญญา
süreli sözleşme
na dobu určitou
ประเภทของสัญญา
kalıcı
trvalá pozice
ประเภทของสัญญา
mevsimlik
sezonní práce
ประเภทของสัญญา
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Kde budu dostávat výplatu?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
_________ için başvurmak istiyorum.
Rád/a bych žádal/a o _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
annelik izni
mateřská dovolená
ประเภทของการลางาน
babalık izni
otcovská dovolená
ประเภทของการลางาน
hastalık izni
nemocenská
ประเภทของการลางาน
günlük izin
volný den
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Kdo mi dá vědět ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
geri ödeme miktarı
výše kolik dostanu zpátky
ทางเลือกการคืนภาษี
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
jestliže musím zaplatit více daní
ทางเลือกการคืนภาษี