ภาษาโรมาเนีย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Pot lucra în [țara]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Am nevoie de permis de muncă?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Mi a minimálbér?
Care este salariul minim pe economie?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
___________________vagyok.
Sunt ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
alkalmazott
angajat
ประเภทของสถานะการทำงาน
munkanélküli
neangajat
ประเภทของสถานะการทำงาน
vállalkozó
antreprenor
ประเภทของสถานะการทำงาน
egyéni vállalkozó
independent
ประเภทของสถานะการทำงาน
gyakornok
practicant
ประเภทของสถานะการทำงาน
önkéntes
voluntar
ประเภทของสถานะการทำงาน
szaktanácsadó
consultant
ประเภทของสถานะการทำงาน
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Milyen típusú a munkaszerződés?
Ce fel de contract de muncă aveți?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
______________ szerződésem van.
Am contract de ______________.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
teljes munkaidős
normă întreagă
ประเภทของสัญญา
részmunkaidős
jumătate de normă
ประเภทของสัญญา
határozott idejű
pe perioadă determinată
ประเภทของสัญญา
állandó
pe perioadă nedeterminată
ประเภทของสัญญา
szezonális
temporar
ประเภทของสัญญา
Mikor kapok fizetést?
Când primesc salariul?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Szeretnék_________igényelni.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
szülési szabadság
concediu maternal
ประเภทของการลางาน
apasági szabadság
concediul paternal
ประเภทของการลางาน
betegszabadság
concediu medical
ประเภทของการลางาน
szabadnap
zile libere
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Aș dori câteva informații despre taxe.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Aș dori să-mi declar venitul.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Cine mă va informa de ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
mennyi a visszatérítés?
cât este rambursarea
ทางเลือกการคืนภาษี
mennyit kell még fizetnem?
dacă datorez mai mult
ทางเลือกการคืนภาษี