ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Mohu legálně pracovat v [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Potřebuji pracovní povolení?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Jaká je národní minimální mzda?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Είμαι _________________.
Já jsem ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
μισθωτός
zaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
άνεργος
nezaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
επιχειρηματίας
podnikatel
ประเภทของสถานะการทำงาน
αυτοαπασχολούμενος
osoba samostatně výdělečně činná
ประเภทของสถานะการทำงาน
ασκούμενος σε πρακτική
stážista
ประเภทของสถานะการทำงาน
εθελοντής
dobrovolník
ประเภทของสถานะการทำงาน
σύμβουλος
poradce
ประเภทของสถานะการทำงาน
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mám ______________ smlouvu.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
πλήρους απασχόλησης
na plný úvazek
ประเภทของสัญญา
μερικής απασχόλησης
na poloviční úvazek
ประเภทของสัญญา
ορισμένης διάρκειας
na dobu určitou
ประเภทของสัญญา
μόνιμο
trvalá pozice
ประเภทของสัญญา
εποχιακός
sezonní práce
ประเภทของสัญญา
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kde budu dostávat výplatu?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
άδεια μητρότητας
mateřská dovolená
ประเภทของการลางาน
άδεια πατρότητας
otcovská dovolená
ประเภทของการลางาน
επίδομα ασθενείας
nemocenská
ประเภทของการลางาน
μέρες άδεια
volný den
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kdo mi dá vědět ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
výše kolik dostanu zpátky
ทางเลือกการคืนภาษี
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
jestliže musím zaplatit více daní
ทางเลือกการคืนภาษี