ภาษาโปรตุเกส | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Kann ich in [Land] arbeiten?
Posso trabalhar em [país]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Preciso de uma autorização de trabalho?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Qual é o salário mínimo nacional?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Ich bin _________________.
Sou ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
im Beruf
empregado(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
arbeitslos
desempregado(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
Unternehmer
empreendedor(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
freischaffend
autônomo(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
Praktikant
estagiário(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ehrenamtlicher
voluntário(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
Berater
consultor(a)
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Eu tenho um contrato de ______________.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
Vollzeit-
tempo integral
ประเภทของสัญญา
Teilzeit-
meio período
ประเภทของสัญญา
befristeten
a termo
ประเภทของสัญญา
unbefristeten
permanente
ประเภทของสัญญา
saisonal befristeten
sazonal
ประเภทของสัญญา
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Quando recebo meu pagamento?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Ich würde gern____________ beantragen.
Gostaria de pedir _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
Mutterschaftszeit
licença maternidade
ประเภทของการลางาน
Vaterschaftsurlaub
licença paternidade
ประเภทของการลางาน
Krankenzeit
auxílio-doença
ประเภทของการลางาน
Urlaubstage
dias de folga
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Gostaria de relatar meus ganhos.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Wer informiert mich über____________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
die Höhe der Rückzahlung
qual é o valor da restituição
ทางเลือกการคืนภาษี
eventuell fällige Nachzahlungen
se há contribuições pendentes
ทางเลือกการคืนภาษี