ภาษาฮังกาเรี่ยน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Kann ich in [Land] arbeiten?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Mi a minimálbér?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Ich bin _________________.
___________________vagyok.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
im Beruf
alkalmazott
ประเภทของสถานะการทำงาน
arbeitslos
munkanélküli
ประเภทของสถานะการทำงาน
Unternehmer
vállalkozó
ประเภทของสถานะการทำงาน
freischaffend
egyéni vállalkozó
ประเภทของสถานะการทำงาน
Praktikant
gyakornok
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ehrenamtlicher
önkéntes
ประเภทของสถานะการทำงาน
Berater
szaktanácsadó
ประเภทของสถานะการทำงาน
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Milyen típusú a munkaszerződés?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Ich habe einen ____________ Vertrag.
______________ szerződésem van.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
Vollzeit-
teljes munkaidős
ประเภทของสัญญา
Teilzeit-
részmunkaidős
ประเภทของสัญญา
befristeten
határozott idejű
ประเภทของสัญญา
unbefristeten
állandó
ประเภทของสัญญา
saisonal befristeten
szezonális
ประเภทของสัญญา
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Mikor kapok fizetést?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Ich würde gern____________ beantragen.
Szeretnék_________igényelni.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
Mutterschaftszeit
szülési szabadság
ประเภทของการลางาน
Vaterschaftsurlaub
apasági szabadság
ประเภทของการลางาน
Krankenzeit
betegszabadság
ประเภทของการลางาน
Urlaubstage
szabadnap
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Wer informiert mich über____________?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
die Höhe der Rückzahlung
mennyi a visszatérítés?
ทางเลือกการคืนภาษี
eventuell fällige Nachzahlungen
mennyit kell még fizetnem?
ทางเลือกการคืนภาษี