ภาษาเกาหลี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

Mohu legálně pracovat v [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
Potřebuji pracovní povolení?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
Jaká je národní minimální mzda?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
Já jsem ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
zaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
nezaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
podnikatel
ประเภทของสถานะการทำงาน
osoba samostatně výdělečně činná
ประเภทของสถานะการทำงาน
stážista
ประเภทของสถานะการทำงาน
dobrovolník
ประเภทของสถานะการทำงาน
poradce
ประเภทของสถานะการทำงาน
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
Mám ______________ smlouvu.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
na plný úvazek
ประเภทของสัญญา
na poloviční úvazek
ประเภทของสัญญา
na dobu určitou
ประเภทของสัญญา
trvalá pozice
ประเภทของสัญญา
sezonní práce
ประเภทของสัญญา
Kde budu dostávat výplatu?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
Rád/a bych žádal/a o _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
mateřská dovolená
ประเภทของการลางาน
otcovská dovolená
ประเภทของการลางาน
nemocenská
ประเภทของการลางาน
volný den
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

Rád/a bych vědel/a více o daních.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
Kdo mi dá vědět ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
výše kolik dostanu zpátky
ทางเลือกการคืนภาษี
jestliže musím zaplatit více daní
ทางเลือกการคืนภาษี