ภาษาสเปน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
¿Puedo trabajar en (país)?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
¿Necesito permiso de trabajo?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
أنا________________.
Soy ____________________.
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
موظف
asalariado
ประเภทของสถานะการทำงาน
غير موظف
desempleado
ประเภทของสถานะการทำงาน
رائد أعمال
empresario
ประเภทของสถานะการทำงาน
أعمل بمفردي
autónomo
ประเภทของสถานะการทำงาน
متدرب
trabajador en prácticas
ประเภทของสถานะการทำงาน
متطوع
voluntario
ประเภทของสถานะการทำงาน
مستشار
asesor
ประเภทของสถานะการทำงาน
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Tengo un contrato ______________.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
دوام كامل
a tiempo completo
ประเภทของสัญญา
دوام جزئي
a tiempo parcial
ประเภทของสัญญา
لمدة محدودة
de duración determinada
ประเภทของสัญญา
دائم
indefinido
ประเภทของสัญญา
موسمي
de temporada
ประเภทของสัญญา
متى سأحصل على شيك الراتب؟
¿Cuándo se cobra?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
أرغب في طلب _______________.
Me gustaría solicitar _____________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
إجازة امومة
la baja por maternidad
ประเภทของการลางาน
إجازة أبوة
la baja por paternidad
ประเภทของการลางาน
إجازة مرضية
la baja por enfermedad
ประเภทของการลางาน
أيام عطلة
días libres
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
أود الإعلام عن مكتسباتي
Me gustaría declarar mis ingresos.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
من سيعلمني______________________؟
¿Cómo me informarán de _______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
كم مبلغ الإعادة
¿Cuánto me sale a devolver?
ทางเลือกการคืนภาษี
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
¿Cuánto me sale a pagar?
ทางเลือกการคืนภาษี