ภาษาเช็ค | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การทำงาน

การทำงาน - ทั่วไป

هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Mohu legálně pracovat v [country]?
การสอบถามเกี่ยวกับการทำงานในประเทศนั้น
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงาน
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Potřebuji pracovní povolení?
การสอบถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการมีใบอนุญาตทำงาน
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Jaká je národní minimální mzda?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำของประเทศ
أنا________________.
Já jsem ___________________ .
การแจ้งให้ทราบถึงสถานะการทำงานของคุณ
موظف
zaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
غير موظف
nezaměstnaný
ประเภทของสถานะการทำงาน
رائد أعمال
podnikatel
ประเภทของสถานะการทำงาน
أعمل بمفردي
osoba samostatně výdělečně činná
ประเภทของสถานะการทำงาน
متدرب
stážista
ประเภทของสถานะการทำงาน
متطوع
dobrovolník
ประเภทของสถานะการทำงาน
مستشار
poradce
ประเภทของสถานะการทำงาน
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ

การทำงาน - สัญญา

ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสัญญา
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Mám ______________ smlouvu.
การแจ้งให้ทราบถึงประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมี
دوام كامل
na plný úvazek
ประเภทของสัญญา
دوام جزئي
na poloviční úvazek
ประเภทของสัญญา
لمدة محدودة
na dobu určitou
ประเภทของสัญญา
دائم
trvalá pozice
ประเภทของสัญญา
موسمي
sezonní práce
ประเภทของสัญญา
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Kde budu dostávat výplatu?
การสอบถามระยะเวลาที่จะได้รับค่าจ้าง
أرغب في طلب _______________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
การสอบถามเกี่ยวกับการลางาน
إجازة امومة
mateřská dovolená
ประเภทของการลางาน
إجازة أبوة
otcovská dovolená
ประเภทของการลางาน
إجازة مرضية
nemocenská
ประเภทของการลางาน
أيام عطلة
volný den
ประเภทของการลางาน

การทำงาน - การขอคืนภาษี

أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
การสอบถามเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
أود الإعلام عن مكتسباتي
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของคุณ
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของคุณ
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการทำเรื่องขอคืนภาษีของคุณ
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าปรับหากคุณทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด
من سيعلمني______________________؟
Kdo mi dá vědět ______________?
การสอบถามถึงผู้ที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับภาษีคืนหรือต้องจ่ายภาษีเพิ่ม
كم مبلغ الإعادة
výše kolik dostanu zpátky
ทางเลือกการคืนภาษี
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
jestliže musím zaplatit více daní
ทางเลือกการคืนภาษี