ภาษาอังกฤษ | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
I would like to enroll at a university.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
_____________ ders almak istiyorum.
I want to apply for _____________ course.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
lisans seviyesinde
an undergraduate
ประเภทหลักสูตร
lisans üstü seviyesinde
a postgraduate
ประเภทหลักสูตร
doktora seviyesinde
a PhD
ประเภทหลักสูตร
tam zamanlı
a full-time
ประเภทหลักสูตร
yarı zamanlı
a part-time
ประเภทหลักสูตร
çevrimiçi
an online
ประเภทหลักสูตร
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
I would like to study at your university for ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
bir dönem
a semester
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
bir akademik yıl
an academic year
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
What are the work restrictions for students?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
What are the entry requirements of the university?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Are you going to send me a formal offer?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Does the university guarantee accommodation as well?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Does the course involve an internship as well?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
How can I track the progress of my application?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
What are the [language] language requirements?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
____________ sistemi nasıl işliyor?
What is the ____________ system like?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
kredi
credit
ประเภทของระบบ
notlama
marking
ประเภทของระบบ
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
What is the teaching style like?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
_____________ var mı?
Are there _____________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
ders
lectures
ประเภทของชั้นเรียน
seminer
seminars
ประเภทของชั้นเรียน
uygulamalı ders
tutorials
ประเภทของชั้นเรียน
konferanslar
conferences
ประเภทของชั้นเรียน
Yaz okulunda hangi dersler var?
What courses are offered by summer schools?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Sınavlar ne zaman?
When are the exams held?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Where can I find information about all the courses available?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Üniversitede spor merkezi var mı?
Is there a university sports center?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
How can I join student societies?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
What are the estimated living costs in [city]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
What languages can I study at your school?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Seviye belirleme sınavı var mı?
Is there a placement test to assess my level?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Do you have a detailed description of the course?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
What is the maximum number of students in a class?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
What facilities are there in your school?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Do you also arrange excursions?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Hangi programları sunuyorsunuz?
What programs do you offer?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
I am here to inquire about funding opportunities.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Which bodies can fund my studies?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
I need financial help for ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
harçlar
tuition fees
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
yaşam giderleri
my living expenses
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
çocuk bakımı
childcare
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Ne tür burslar mevcut?
What kinds of scholarships are available?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
I would like to validate my degree certificate in [country].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Do you have a list of the certified translators in [language]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Where can I get a certificate of equivalency?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ