ภาษาตุรกี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
_____________ ders almak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
ปริญญาตรี
lisans seviyesinde
ประเภทหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย
lisans üstü seviyesinde
ประเภทหลักสูตร
ปริญญาเอก
doktora seviyesinde
ประเภทหลักสูตร
เต็มเวลา
tam zamanlı
ประเภทหลักสูตร
นอกเวลา
yarı zamanlı
ประเภทหลักสูตร
ออนไลน์
çevrimiçi
ประเภทหลักสูตร
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
หนึ่งภาคการศึกษา
bir dönem
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หนึ่งปีการศึกษา
bir akademik yıl
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
ระบบ ____________ เป็นยังไง
____________ sistemi nasıl işliyor?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
หน่วยกิตวิชา
kredi
ประเภทของระบบ
การให้คะแนน
notlama
ประเภทของระบบ
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
มี _____________ ไหม
_____________ var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
การบรรยาย
ders
ประเภทของชั้นเรียน
การสัมมนา
seminer
ประเภทของชั้นเรียน
การกวดวิชา
uygulamalı ders
ประเภทของชั้นเรียน
การประชุม
konferanslar
ประเภทของชั้นเรียน
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Yaz okulunda hangi dersler var?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Sınavlar ne zaman?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Üniversitede spor merkezi var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Seviye belirleme sınavı var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Hangi programları sunuyorsunuz?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ค่าเล่าเรียน
harçlar
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
yaşam giderleri
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
การดูแลเด็ก
çocuk bakımı
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Ne tür burslar mevcut?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Nereden denklik belgesi alabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ