ภาษาสเปน | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Me gustaría matricularme en la universidad.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Me quiero matricular _______________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
graduação
en un grado
ประเภทหลักสูตร
pós-graduação
en un posgrado
ประเภทหลักสูตร
PhD
en un doctorado
ประเภทหลักสูตร
tempo integral
a tiempo completo
ประเภทหลักสูตร
meio período
a tiempo parcial
ประเภทหลักสูตร
online
a distancia
ประเภทหลักสูตร
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
um semestre
un semestre
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
um ano acadêmico
un curso académico
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Vou receber uma proposta formal?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
A universidade também oferece acomodação?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
O curso também inclui um período de estágio?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Como é o sistema de ____________?
¿Cómo es el sistema _____________?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
crédito
de créditos
ประเภทของระบบ
notas
de notas
ประเภทของระบบ
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Qual é o estilo de ensino?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
São _____________ ?
¿Hay ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
aulas expositivas
clases teóricas
ประเภทของชั้นเรียน
seminários
seminarios
ประเภทของชั้นเรียน
tutoriais
tutorías
ประเภทของชั้นเรียน
conferências
conferencias
ประเภทของชั้นเรียน
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Quando acontecem as provas?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Há um complexo esportivo aqui?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Quais línguas posso estudar em sua escola?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
¿Hay pruebas de nivel?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Qual é o número máximo de alunos por classe?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Quais são as comodidades da escola?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Vocês também organizam excursões?
¿Organizan también excursiones?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Quais programas vocês oferecem?
¿Qué programas ofertan?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
mensalidades
matrícula
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
despesas de subsistência
gastos personales
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
cuidados infantis
manutención de hijos menores
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
¿Qué becas puedo solicitar?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ