ภาษาเกาหลี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Gostaria de me matricular em uma universidade.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
graduação
ประเภทหลักสูตร
pós-graduação
ประเภทหลักสูตร
PhD
ประเภทหลักสูตร
tempo integral
ประเภทหลักสูตร
meio período
ประเภทหลักสูตร
online
ประเภทหลักสูตร
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
um semestre
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
um ano acadêmico
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Vou receber uma proposta formal?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
A universidade também oferece acomodação?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
O curso também inclui um período de estágio?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Como é o sistema de ____________?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
crédito
ประเภทของระบบ
notas
ประเภทของระบบ
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Qual é o estilo de ensino?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
São _____________ ?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
aulas expositivas
ประเภทของชั้นเรียน
seminários
ประเภทของชั้นเรียน
tutoriais
ประเภทของชั้นเรียน
conferências
ประเภทของชั้นเรียน
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Quando acontecem as provas?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Há um complexo esportivo aqui?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Quais línguas posso estudar em sua escola?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Qual é o número máximo de alunos por classe?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Quais são as comodidades da escola?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Vocês também organizam excursões?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Quais programas vocês oferecem?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
mensalidades
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
despesas de subsistência
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
cuidados infantis
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ