ภาษาตุรกี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
_____________ ders almak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
ένα προπτυχιακό
lisans seviyesinde
ประเภทหลักสูตร
ένα μεταπτυχιακό
lisans üstü seviyesinde
ประเภทหลักสูตร
ένα διδακτορικό
doktora seviyesinde
ประเภทหลักสูตร
πλήρους απασχόλησης
tam zamanlı
ประเภทหลักสูตร
μερικής απασχόλησης
yarı zamanlı
ประเภทหลักสูตร
εξ αποστάσεως
çevrimiçi
ประเภทหลักสูตร
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
ένα εξάμηνο
bir dönem
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ένα ακαδημαϊκό έτος
bir akademik yıl
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Πώς είναι το σύστημα _____________;
____________ sistemi nasıl işliyor?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
πόντων
kredi
ประเภทของระบบ
βαθμολόγησης
notlama
ประเภทของระบบ
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Υπάρχουν _____________ ;
_____________ var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
διαλέξεις
ders
ประเภทของชั้นเรียน
σεμινάρια
seminer
ประเภทของชั้นเรียน
προγράμματα εκμάθησης
uygulamalı ders
ประเภทของชั้นเรียน
συνέδρια
konferanslar
ประเภทของชั้นเรียน
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Yaz okulunda hangi dersler var?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Sınavlar ne zaman?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Üniversitede spor merkezi var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Seviye belirleme sınavı var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Οργανώνετε και εκδρομές;
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Hangi programları sunuyorsunuz?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
δίδακτρα
harçlar
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
τα έξοδα διαβίωσής μου
yaşam giderleri
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
τη φροντίδα των παιδιών
çocuk bakımı
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Ne tür burslar mevcut?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Nereden denklik belgesi alabilirim?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ