ภาษาเกาหลี | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
ένα προπτυχιακό
ประเภทหลักสูตร
ένα μεταπτυχιακό
ประเภทหลักสูตร
ένα διδακτορικό
ประเภทหลักสูตร
πλήρους απασχόλησης
ประเภทหลักสูตร
μερικής απασχόλησης
ประเภทหลักสูตร
εξ αποστάσεως
ประเภทหลักสูตร
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
ένα εξάμηνο
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ένα ακαδημαϊκό έτος
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Πώς είναι το σύστημα _____________;
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
πόντων
ประเภทของระบบ
βαθμολόγησης
ประเภทของระบบ
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Υπάρχουν _____________ ;
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
διαλέξεις
ประเภทของชั้นเรียน
σεμινάρια
ประเภทของชั้นเรียน
προγράμματα εκμάθησης
ประเภทของชั้นเรียน
συνέδρια
ประเภทของชั้นเรียน
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Πότε είναι οι εξετάσεις;
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Οργανώνετε και εκδρομές;
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Τι προγράμματα προσφέρετε;
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
δίδακτρα
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
τα έξοδα διαβίωσής μου
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
τη φροντίδα των παιδιών
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ