ภาษาไทย | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Haluaisin hakea yliopistoon.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluan hakea ________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
kandidaatin ohjelmaan
ปริญญาตรี
ประเภทหลักสูตร
jatko-opintoihin
บัณฑิตวิทยาลัย
ประเภทหลักสูตร
tohtorin ohjelmaan
ปริญญาเอก
ประเภทหลักสูตร
täysiaikaiseen ohjelmaan
เต็มเวลา
ประเภทหลักสูตร
osa-aikaiseen ohjelmaan
นอกเวลา
ประเภทหลักสูตร
verkossa käytävään ohjelmaan
ออนไลน์
ประเภทหลักสูตร
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
lukukauden
หนึ่งภาคการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
lukuvuoden
หนึ่งปีการศึกษา
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Miten _______ -järjestelmä toimii?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
opintopiste
หน่วยกิตวิชา
ประเภทของระบบ
arvosana
การให้คะแนน
ประเภทของระบบ
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Minkälainen opetustyyli teillä on?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Onko teillä ________?
มี _____________ ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
luentoja
การบรรยาย
ประเภทของชั้นเรียน
seminaareja
การสัมมนา
ประเภทของชั้นเรียน
pienryhmäopetusta
การกวดวิชา
ประเภทของชั้นเรียน
konferensseja
การประชุม
ประเภทของชั้นเรียน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Koska tentit ovat?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Järjestättekö te myös ekskursioita?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
lukukausimaksut
ค่าเล่าเรียน
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
elinkustannukseni
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
lastenhoito
การดูแลเด็ก
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Millaisia stipendejä on saatavilla?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ