ภาษาฮินดู | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Haluaisin hakea yliopistoon.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluan hakea ________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
kandidaatin ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
jatko-opintoihin
ประเภทหลักสูตร
tohtorin ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
täysiaikaiseen ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
osa-aikaiseen ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
verkossa käytävään ohjelmaan
ประเภทหลักสูตร
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
lukukauden
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
lukuvuoden
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Miten _______ -järjestelmä toimii?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
opintopiste
ประเภทของระบบ
arvosana
ประเภทของระบบ
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Minkälainen opetustyyli teillä on?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Onko teillä ________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
luentoja
ประเภทของชั้นเรียน
seminaareja
ประเภทของชั้นเรียน
pienryhmäopetusta
ประเภทของชั้นเรียน
konferensseja
ประเภทของชั้นเรียน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Koska tentit ovat?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Järjestättekö te myös ekskursioita?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
lukukausimaksut
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
elinkustannukseni
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
lastenhoito
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Millaisia stipendejä on saatavilla?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ