ภาษาเอสเปรันโต | สำนวน - การย้ายถิ่นฐาน | การเรียน

การเรียน - มหาวิทยาลัย

Haluaisin hakea yliopistoon.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Haluan hakea ________.
Mi volas apliki por_____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร
kandidaatin ohjelmaan
kurso por studentoj
ประเภทหลักสูตร
jatko-opintoihin
kurso por postdiplomaj studentoj
ประเภทหลักสูตร
tohtorin ohjelmaan
kurso por Ph.D.
ประเภทหลักสูตร
täysiaikaiseen ohjelmaan
plentempa kurso
ประเภทหลักสูตร
osa-aikaiseen ohjelmaan
parttempa kurso
ประเภทหลักสูตร
verkossa käytävään ohjelmaan
enreta kurso
ประเภทหลักสูตร
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
การแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาการแลกเปลี่ยนของคุณ
lukukauden
semestro
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
lukuvuoden
akademia jaro
ระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียน
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
การสอบถามความจำเป็นในการใช้ระหว่างเอกสารต้นฉบับกับสำเนา
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
ใช้เมื่อสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
การสอบถามความเป็นไปได้ในการได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
การสอบถามเกี่ยวกับที่พักที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
การสอบถามเกี่ยวกับการฝึกงานระหว่างหลักสูตร
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยนั้น
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสถานะใบสมัครของคุณ
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
การสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษาที่ต้องมี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
การสอบถามเกี่ยวกับระบบ
opintopiste
de kredito
ประเภทของระบบ
arvosana
de noto
ประเภทของระบบ
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
การสอบถามเกี่ยวกับใบรับรองผลการศึกษาที่จะได้รับหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลง
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Kiom estas la instrua stilo?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
Onko teillä ________?
Ĉu estas ______________?
การสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการสอน
luentoja
lekcioj
ประเภทของชั้นเรียน
seminaareja
seminarioj
ประเภทของชั้นเรียน
pienryhmäopetusta
lerniloj
ประเภทของชั้นเรียน
konferensseja
konferencoj
ประเภทของชั้นเรียน
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของหลักสูตรที่มีในช่วงภาคฤดูร้อน
Koska tentit ovat?
Kiam estas la ekzamenoj?
การสอบถามเกี่ยวกับกำหนดการสอบ
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
การสอบถามสถานที่สำหรับหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Ĉu estas universitata sportejo?
การสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กีฬาของมหาวิทยาลัย
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
การสอบถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมชมรมนักเรียน
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
การสอบถามเกี่ยวกับค่าครองชีพโดยประมาณ

การเรียน - หลักสูตรภาษา

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
การสอบถามเกี่ยวกับภาษาที่คุณจะสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนนั้น
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
การสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบสำหรับวัดระดับของคุณ
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
การสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับระดับที่คุณเข้าร่วมอยู่
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
การสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตร
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
การสอบถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนสูงสุดในชั้นเรียน
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
การสอบถามเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
การสอบถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นที่จัดโดยโรงเรียน
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Kio programojn vi proponas?
การสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่มี

การเรียน - ทุนการศึกษา

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
การสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
การสอบถามเกี่ยวกับหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของคุณ
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน
lukukausimaksut
instrudepagoj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
elinkustannukseni
miaj vivelspezoj
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
lastenhoito
infanzorgado
สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการเงิน
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
การสอบถามเกี่ยวกับประเภทของทุนการศึกษาที่มี

การเรียน - การเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
การแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของคุณในประเทศนั้น
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
การสอบถามเกี่ยวกับรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษาที่คุณจำเป็นต้องใช้บริการ
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
การสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิ